Onze ambitie

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn. Dat heeft inmiddels tot aanzienlijke verbeteringen geleid. Met onze Beter voor programma’s blijven we nu en in de toekomst investeren in dierenwelzijn van onze kippen, varkens en koeien. Daarnaast vinden we het belangrijk dat waar mogelijk al onze vis is gecertificeerd. Lees meer over dierenwelzijn in ons duurzaamheidsverslag

Zo pakken we het aan

We bieden een groot assortiment biologische producten en zijn op de hoogte van de leefomstandigheden van de dieren van de boeren met wie wij nauw samenwerken. En met het opzetten van onze Beter voor programma’s zetten we in op het verbeteren van het welzijn van onze dieren.

Resultaten en initiatieven

We streven naar een nog beter leven voor onze dieren en zetten dagelijks stappen:

  • Met onze ‘Beter voor’ programma’s werken we dagelijks aan een beter leven voor onze kippen, varkens en koeien.

  • In 2023 verkopen wij alleen nog vlees van scharrelkippen met minimaal 1 ster van het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dit geldt nu al voor al onze verse eieren.

  • Alle eieren die als ingrediënt verwerkt worden in huismerkproducten zijn minimaal scharreleieren.

  • Al ons eigen merk vers varkensvlees heeft minimaal 1 ster van het Beter Leven-keurmerk.

  • In ons beter voor programma is er extra aandacht voor het comfort van koeien en de gezondheid en welzijn van kalfjes.

  • Bijna al onze vis is MSC- of ASC-gecertificeerd. Dat betekent dat de vis duurzaam gevangen of duurzaam gekweekt is.

  • We bieden veel biologische producten aan, waarbij de veehouders hun dieren een zo natuurlijk mogelijk leven geven. De varkens, koeien en kippen hebben veel ruimte en mogen lekker naar buiten.

Meer weten? Lees meer over onze ketens.