CPM tarieven en biedstrategieën

Bepaal je Cost per Mile (CPM)

Als adverteerder betaal je alleen voor de uiteindelijk uitgeleverde impressies. Dat betekent dus value for money! Andere kosten zoals een Tech Fee nemen wij voor onze rekening.  Zelf Service Display werkt met een Cost per Mile afrekenmodel (CPM) en maakt gebruik van een first price veilingsysteem, waarbij jij en andere adverteerders bieden op de beschikbare advertentieruimte.

Je stelt in hoeveel je maximaal wilt betalen per 1000 impressies. Hoe hoger je bod, hoe groter de kans dat jouw display advertentie wordt vertoond. Binnen populaire categorieën kunnen er meerdere adverteerders aanwezig op dezelfde positie bieden. Hoe groter de concurrentie, hoe hoger de CPM.

Voorbeeld:

Als adverteerder A €18,- biedt en adverteerder B €18,50 CPM biedt, dan houdt het First Price veilingsysteem in dat adverteerder B de veiling wint en dus €18,50 betaalt per 1000 impressies. De minimale CPM verschilt per positie. Je kunt in je campagne per positie zien wat er minimaal geboden moet worden (Floor price). Als een bepaald line-item geen of nauwelijks impressies krijgt, dan is je bod waarschijnlijk te laag en moet je een hoger CPM bod instellen.

 

Welke data krijg je tot je beschikking?

 • Impressies
  Het aantal keer dat je display advertentie is weergegeven.
 • Clicks
  Het aantal keer dat op een banner is geklikt, waarna de consument naar de product-, merk- of actiepagina wordt doorgestuurd.
 • CTR
  Het percentage van het aantal clicks ten opzichte van de impressies.
 • Viewability
  De mate waarin een product daadwerkelijk zichtbaar is geweest voor de klant uitgedrukt in een percentage.
 • Unique impressions
  Het aantal unieke impressies.
 • Sales
  Hoeveel euro er is verkocht aan de hand van de campagne
 • ROAS
  ROAS is het verschil tussen de advertentie kosten en de sales uitgedrukt in een getal. ROAS wordt berekend door de sales te delen door de advertentie kosten (Sales/advertentie kosten).
 • ACOS
  ACOS is het percentage van de sales dat is uitgegeven aan advertentiekosten. ACOS wordt berekend door de advertentie kosten te delen door de sales en dat bedrag x100% te doen (advertentiekosten/sales*100%).