Onze ambitie

Biodiversiteit is een verscheidenheid aan leven. Alle planten en dieren en micro-organismen die leven op aarde tellen mee en zijn afhankelijk van elkaar. Zonder bloemen geen bijen, zonder bomen geen apen en zonder plankton geen vis. Ook wij zijn onderdeel van dit geheel, daarom moeten we zuinig zijn op de natuur.

Hoe pakken we het aan

Biodiversiteit is een belangrijk onderwerp voor onze ketens van zowel dichtbij als ver weg. We hebben daarom de volgende doelen vastgesteld:

  • Met onze Beter voor programma’s stimuleren we in samenwerking met onze leveranciers een betere bodemgezondheid.
  • We ondersteunen onderzoek door samen te werken met Naturalis Biodiversity Center.
  • We gaan ontbossing en landconversie tegen door extra aandacht te geven aan grondstoffen die de grootste invloed hebben op het beperken van ontbossing in onze toeleveringsketens.
Video over biodiversiteit: Beter voor koe, natuur en boer

Resultaten en initiatieven

Biodiversiteitsbescherming in Nederland

In samenwerking met Naturalis Biodiversity Center doet promovendus Auke Florian de komende jaren onderzoek naar biodiversiteit binnen onze ketens. Deze samenwerking is van groot wetenschappelijk belang. Wij werken namelijk met vaste telers en boeren en zit daarom heel dicht op de natuur in Nederland en de omgeving daaromheen. Daardoor kunnen we samen het verschil maken.

In onze Beter voor programma's zetten we samen met onze telers een flinke stap vooruit als het gaat om natuurvriendelijk boeren. Deze meerjarenprogramma’s bestaan uit verschillende initiatieven om de impact op het klimaat te verkleinen en de biodiversiteit te vergroten:

  • We plaatsen insectenhotels om natuurlijke ecosystemen te creëren.
  • Om meer insecten aan te trekken hebben we al meer dan 35 kilometer aan bloemrijke akkerranden ingezaaid, en vragen we melkveehouders hun weiland in te zaaien met kruiden en klavers.
  • We werken samen met telers om het gebruik van de schadelijkste gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Zo zetten bijvoorbeeld telers in kassen nuttige beestjes in die schadelijke insecten eten.

Meer weten? Lees hier alles over de 'Beter voor' programma’s, of ons duurzaamheidsverslag.

Wat doen wij in de buitenlandse ketens?

Bomen vangen CO2 op en helpen zo klimaatverandering verminderen. Bovendien zijn bossen de thuisbasis van een groot deel van de biodiversiteit in de wereld. Daarom zetten we ons in om ontbossing waar mogelijk te voorkomen. Daarbij letten we vooral op palmolie, soja, houtvezels en cacao. In veel gebieden ter wereld maken bossen helaas plaats voor grond om deze producten te verbouwen. We letten er extra scherp op dat we producten afnemen die duurzaam gecertificeerd zijn om zo ontbossing te beperken.

Palmolie

Palmolie is een plantaardige olie die wordt gewonnen uit vruchten van de oliepalm. De olie wordt verwerkt in veel producten die wij in onze winkels verkopen. Denk aan margarine en frituurvet, koekjes, chips en shampoo. Voor grootschalige palmolieproductie wordt helaas vaak tropisch regenwoud gekapt, waardoor het leefgebied van onder andere orang-oetans verkleind wordt. Daarom moet 100% van de palmolie in onze huismerkproducten duurzaam gecertificeerd zijn volgens de principes en criteria van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) (mass balance of gesegregeerd). De RSPO-norm is bedoeld om het milieu te beschermen waar palmolie wordt verbouwd, evenals de mensen en gemeenschappen die het produceren.

Soja

Meer dan 95% van de soja die verwerkt wordt in onze ketens zit in het veevoer van onze kippen, varkens en andere dieren die worden verwerkt in onze dierlijke producten. Soja is een belangrijk onderdeel van veevoer omdat het een hoog eiwit gehalte heeft. Om soja te kunnen verbouwen worden wereldwijd grote stukken bos, savanne en weidegebieden omgezet in soja-akkers. Dit is onder meer andere bedreigend voor de biodiversiteit en heeft gevolgen voor de bestaansmiddelen van plaatselijke gemeenschappen.

Wij accepteren daarom geen soja voor gebruik in onze (in)directe toeleveringsketens die in verband gebracht kan worden met ontbossing of landconversie die na 1 augustus 2020 heeft plaatsgevonden. Wij gaan samen met onze leveranciers en alle schakels in onze toeleveringsketen werken om een aanpak te implementeren om dit te kunnen borgen.

Wat betekent dit?

Deze toezegging bouwt voort op een eerdere toezegging dat in 2025 100% van de hoger risico soja (afkomstig uit Zuid Amerika) fysiek ontbossings- / conversievrij gecertificeerd moet zijn.in tegenstelling tot het kopen van alleen RTRS credits (RTRS is een standaard voor verantwoorde soja die wordt ondersteund door zo’n 200 sojaproducenten, -handelaren, -verwerkers, voedingsmiddelenbedrijven, banken en maatschappelijke organisaties.). We dekken al sinds 2017 jaarlijks 100% van het volume van hoger risico soja door inkoop van RTRS Credits.

Met deze toezegging bouwen we ook voort op het werk dat we zijn begonnen met True Code. True Code gebruikt een open source unique identifier code om locaties die gelinkt zijn aan specifieke producten door de keten heen te kunnen identificeren. Dit is een eerste stap in het transparant maken van de oorsprong van de soja die verwerkt wordt in onze producten.

Maar dit kunnen wij niet alleen. Het is van groot belang dat wij samenwerken met onze leveranciers, de boeren en handelaars van soja om dit doel te realiseren.

Cacao

Bij de teelt van duurzame cacaobonen wordt verantwoord omgegaan met het gebruik van landbouwgrond en water. AH huismerkproducten met cacao worden gemaakt van Rainforest Alliance of Fairtrade gecertificeerde cacao.

Houtvezel

We willen dat het papier en hout in onze AH huismerkproducten geen onnodige ontbossing veroorzaakt.

  • We hebben het doel gesteld dat 100% van onze huismerk houtvezelproducten duurzamer gecertificeerd zijn.
  • Ook nemen wij stappen om ervoor te zorgen dat karton verpakkingen van onze huismerkproducten gecertificeerd zijn of gemaakt zijn van gerecyclede houtvezels

Katoen

Een van de grondstoffen waar inzetten om de keten te verduurzamen is katoen. We zijn daarom trotse partner van het Better Cotton Inititative (BCI). Het BCI is opgericht om de wereldwijde katoenproductie te verbeteren, voor de mensen die het maken, voor het milieu en voor de toekomst van de hele katoensector. Zo zorgt BCI ervoor dat katoenboeren training krijgen in het efficiënt gebruiken van water, het zorgen voor een gezonde bodem en over het verminderen van pesticiden gebruik. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan het verbeteren van werkomstandigheden. Wij streven ernaar om in 2025 100% van ons katoenen textiel BCI of GoTS (biologisch) in te kopen.

Het Better Cotton wat we via BCI inkopen wordt via een Mass Balance systeem ingekocht. Dit betekent dat het Better Cotton in onze producten niet fysiek traceerbaar is naar BCI boeren, maar dat we door vraag te creëren voor Better Cotton de hele keten stimuleren om te verduurzamen. Leer meer over mass balance via: bettercotton.org/massbalance.

GOTS is een milieulabel welke aangeeft dat de textielvezels afkomstig zijn uit de biologische landbouw. Bij de productie van de kledij mogen geen schadelijke of kankerverwekkende stoffen worden gebruikt. Daarnaast is het verplicht bij GOTS om een duurzaamheidsplan te maken met aandacht voor water- en energieverbruik en afvalbeheer. Er wordt daarbij rekening gehouden met de maximale emissienormen voor water bij productie van het textiel en er zijn bindende criteria over waterzuivering.