Albert Heijn Voedselbos

In een voedselbos wordt voedsel op een duurzame wijze geproduceerd voor de mens, het biedt voeding voor de natuur en levert een belangrijke bijdrage aan biodiversiteit.

Samen met de vaste appel- en perenleverancier Vogelaar Vredehof heeft Albert Heijn een voedselbos geopend in Enspijk om te onderzoeken hoe huidige en toekomstige fruitteelt nog verder kan verbeteren.

Tevens vervult het voedselbos een educatieve rol voor kinderen, scholen en de wetenschap. Het voedselbos bestaat uit 2 gedeeltes. Het golvende voedselbos waarin agroforestry centraal staan en het avontuurlijke deel waar gildes aangelegd zijn.

Golvend voedselbos

In het golvende bos staan net als in het avontuurlijke bos slimme combinaties van fruitbomen en struiken die elkaar helpen, maar nu in rijen volgens het agro forestry principe. Door de herhaling van dezelfde soorten in een rij is in dit bos makkelijker te oogsten. In elke rij worden de bomen afgewisseld met een stiktofbindende plant en een bessenstruik. Bijvoorbeeld een pruim, amandel, duindoorn en framboos.

De duindoorn legt stikstof vast in de bodem. Veel planten kunnen dat niet en zijn voor stikstof dus wel afhankelijk van andere planten die dat wel kunnen. Duindoorn produceert veel bessen die vogels aantrekken en zorgen dat de rest van het fruit minder gegeten wordt door deze vogels.

Avontuurlijk voedselbos

In dit bos wandel je over avontuurlijke paadjes langs de “gildes”. Een gilde is een slimme combinatie van planten. Deze groep planten groeit goed samen door bijvoorbeeld dezelfde grondbehoeften of omdat ze elkaar helpen. In een gilde worden de verschillende plantlagen in een cirkel rond de hoofdboom gegroepeerd. Dit bos vindt in de loop van de jaren een natuurlijke balans. Ook vinden (roof)vogels en andere dieren hier een schuilplaats.

Meer informatie over het voedselbos

Meer informatie over het voedselbos vind je op de site van onze vaste appel- en perenleverancier Vogelaar Vredehof.

 

Onze ambitie

Biodiversiteit is een verscheidenheid aan leven. Alle planten en dieren en micro-organismen die leven op aarde tellen mee en zijn afhankelijk van elkaar. Zonder bloemen geen bijen, zonder bomen geen apen en zonder plankton geen vis. Ook wij zijn onderdeel van dit geheel, daarom moeten we zuinig zijn op de natuur.

Hoe pakken we het aan

Biodiversiteit is een belangrijk onderwerp voor onze ketens van zowel dichtbij als ver weg. We hebben daarom de volgende doelen vastgesteld:

 • Met onze Beter Voor Natuur & Boer programma’s stimuleren we in samenwerking met onze leveranciers een betere bodemgezondheid.
 • We ondersteunen onderzoek door samen te werken met Naturalis Biodiversity Center.
 • We gaan ontbossing en landconversie tegen door extra aandacht te geven aan grondstoffen die de grootste invloed hebben op het beperken van ontbossing in onze toeleveringsketens.

Resultaten en initiatieven

Biodiversiteitsbescherming in Nederland

In samenwerking met Naturalis Biodiversity Center doet promovendus Auke Florian de komende jaren onderzoek naar biodiversiteit binnen onze ketens. Deze samenwerking is van groot wetenschappelijk belang. Wij werken namelijk met vaste telers en boeren en zit daarom heel dicht op de natuur in Nederland en de omgeving daaromheen. Daardoor kunnen we samen het verschil maken.

In onze Beter Voor Natuur & Boer programma's zetten we samen met onze telers een flinke stap vooruit als het gaat om natuurvriendelijk boeren. Deze meerjarenprogramma’s bestaan uit verschillende initiatieven om de impact op het klimaat te verkleinen en de biodiversiteit te vergroten:

 • We plaatsen insectenhotels om natuurlijke ecosystemen te creëren.
 • Om meer insecten aan te trekken hebben we al meer dan 35 kilometer aan bloemrijke akkerranden ingezaaid, en vragen we melkveehouders hun weiland in te zaaien met kruiden en klavers.
 • We werken samen met telers om het gebruik van de schadelijkste gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Zo zetten bijvoorbeeld telers in kassen nuttige beestjes in die schadelijke insecten eten.

Wat doen wij in de buitenlandse ketens?

Bomen vangen CO2 op en helpen zo klimaatverandering te verminderen. Bovendien zijn bossen en andere natuurlijke gebieden de thuisbasis van een groot deel van de biodiversiteit in de wereld. Daarom zetten we ons in om ontbossing en land conversie waar mogelijk te voorkomen. Zo zijn we via Ahold Delhaize aangesloten aan de doelstellingen van het New York Declaration on Forests. Daarnaast zetten we ons in voor de Sustainable Development Goals, waar ontbossing ook een belangrijk onderwerp is. We letten vooral op de grootste agrarische aanjagers van ontbossing en land conversie: rund, palmolie, soja, houtvezels en cacao. In veel gebieden ter wereld maken bossen helaas plaats voor grond om deze producten te verbouwen. We letten er extra scherp op dat we producten afnemen die ontbossing/conversie-vrij gecertificeerd zijn om zo land-conversie te beperken.

Rundvlees

Rundvlees wordt door verschillende milieuorganisaties benoemd als de grootste oorzaak van ontbossing van de tropische regenwouden. Een groot deel van die ontbossing komt voor in kwetsbare gebieden van Brazilië. We zijn al langer in gesprek met onze leveranciers, en hebben besloten onze verantwoordelijkheid te pakken door Braziliaanse rundvlees uit te faseren. Dit betekent dat wij geen rundvlees meer uit Brazilië gaan verkopen en op zoek zijn naar alternatieven afkomstig uit andere regio’s. Het streven is om het uit Nederland te halen, lukt dat niet, dan uit omliggende EU- landen.

Palmolie

Palmolie is een plantaardige olie die wordt gewonnen uit vruchten van de oliepalm. De olie wordt verwerkt in veel producten die wij in onze winkels verkopen. Denk aan margarine en frituurvet, koekjes, chips en shampoo. Voor grootschalige palmolieproductie wordt helaas vaak tropisch regenwoud gekapt, waardoor het leefgebied van onder andere orang-oetans verkleind wordt. Daarom moet 100% van de palmolie in onze huismerkproducten duurzaam gecertificeerd zijn volgens de principes en criteria van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) (mass balance of gesegregeerd). De RSPO-norm is bedoeld om het milieu te beschermen waar palmolie wordt verbouwd, evenals de mensen en gemeenschappen die het produceren.

Soja

Meer dan 95% van de soja die verwerkt wordt in onze ketens zit in het veevoer van onze kippen, varkens en andere dieren die worden verwerkt in onze dierlijke producten. Soja is een belangrijk onderdeel van veevoer omdat het een hoog eiwit gehalte heeft. Om soja te kunnen verbouwen worden wereldwijd grote stukken bos, savanne en weidegebieden omgezet in soja-akkers. Dit is onder meer andere bedreigend voor de biodiversiteit en heeft gevolgen voor de bestaansmiddelen van plaatselijke gemeenschappen.

 

Wij accepteren daarom geen soja voor gebruik in onze (in)directe toeleveringsketens die in verband gebracht kan worden met ontbossing of landconversie die na 1 augustus 2020 heeft plaatsgevonden. Wij gaan samen met onze leveranciers en alle schakels in onze toeleveringsketen werken om een aanpak te implementeren om dit te kunnen borgen.

Wat betekent dit?

Deze toezegging bouwt voort op een eerdere toezegging dat in 2025 100% van de hoger risico soja (afkomstig uit Zuid Amerika) fysiek ontbossings- / conversievrij gecertificeerd moet zijn.in tegenstelling tot het kopen van alleen RTRS credits (RTRS is een standaard voor verantwoorde soja die wordt ondersteund door zo’n 200 sojaproducenten, -handelaren, -verwerkers, voedingsmiddelenbedrijven, banken en maatschappelijke organisaties.). Voor de soja in onze Beter Voor ketens streven we hiernaar in 2023. We dekken al sinds 2017 jaarlijks 100% van het volume van hoger risico soja door inkoop van RTRS Credits.

 

Met deze toezegging bouwen we ook voort op het werk dat we zijn begonnen met True Code. True Code gebruikt een open source unique identifier code om locaties die gelinkt zijn aan specifieke producten door de keten heen te kunnen identificeren. Dit is een eerste stap in het transparant maken van de oorsprong van de soja die verwerkt wordt in onze producten.

Maar dit kunnen wij niet alleen. Het is van groot belang dat wij samenwerken met onze leveranciers, de boeren en handelaars van soja om dit doel te realiseren.

Cacao

Bij de teelt van duurzame cacaobonen wordt verantwoord omgegaan met het gebruik van landbouwgrond en water. AH huismerkproducten met cacao worden gemaakt van Rainforest Alliance of Fairtrade gecertificeerde cacao.

 • Lees voor meer informatie over onze duurzaamheidseisen op onze pagina’s over cacao.
 • De hele lijst met de belangrijkste grondstoffen met betrekking tot ontbossing vind je hier.
 • Kijk voor meer informatie in ons cacao due diligence rapport.

Houtvezel

We willen dat het papier en hout in onze AH huismerkproducten en in onze verpakkingen geen onnodige ontbossing veroorzaakt.

 • Alle AH huismerkproducten gemaakt van hout(vezel) moeten FSC of PEFC Grade A gecertificeerd zijn. PEFC Grade A verwijst naar een lijst van landen met een lager risico t.a.v. ontbossing. In 2022 had 100% van onze huismerkproducten een FSC of PEFC keurmerk.
 • Voor onze primaire verpakkingen werken we ook toe naar 100% FSC of PEFC certificering. In 2022 had in totaal 64% van onze primaire verpakkingen een FSC keurmerk en 2% een PEFC keurmerk.

Katoen

Een van de grondstoffen waar inzetten om de keten te verduurzamen is katoen. We zijn daarom trotse partner van het Better Cotton Inititative (BCI). Het BCI is opgericht om de wereldwijde katoenproductie te verbeteren, voor de mensen die het maken, voor het milieu en voor de toekomst van de hele katoensector. Zo zorgt BCI ervoor dat katoenboeren training krijgen in het efficiënt gebruiken van water, het zorgen voor een gezonde bodem en over het verminderen van pesticiden gebruik. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan het verbeteren van werkomstandigheden. Wij streven ernaar om in 2025 100% van ons katoenen textiel BCI of GoTS (biologisch) in te kopen.

Het Better Cotton wat we via BCI inkopen wordt via een Mass Balance systeem ingekocht. Dit betekent dat het Better Cotton in onze producten niet fysiek traceerbaar is naar BCI boeren, maar dat we door vraag te creëren voor Better Cotton de hele keten stimuleren om te verduurzamen. Leer meer over mass balance via: bettercotton.org/massbalance.

GOTS is een milieulabel welke aangeeft dat de textielvezels afkomstig zijn uit de biologische landbouw. Bij de productie van de kledij mogen geen schadelijke of kankerverwekkende stoffen worden gebruikt. Daarnaast is het verplicht bij GOTS om een duurzaamheidsplan te maken met aandacht voor water- en energieverbruik en afvalbeheer. Er wordt daarbij rekening gehouden met de maximale emissienormen voor water bij productie van het textiel en er zijn bindende criteria over waterzuivering.