1/2 Advertorial 

In de Allerhande is er ook ruimte voor een advertorial. Dit is een redactionele pagina die door Allerhande zelf wordt geproduceerd. De 1/2 advertorial is een halve pagina in het katern ‘nieuw bij AH’. De vormgeving van de advertorial wordt geproduceerd door Allerhande met vermelding ‘advertorial’ bovenaan de pagina en gaat mee in de opmaak & typografie van Allerhande.

Hieronder vind je de aanleverspecificaties voor dit middel.
De algemene informatie en tips vind je op de FAQ-pagina.

 

Specificaties

  • De pagina wordt geproduceerd door Allerhande aan de hand van een briefing. Deze briefing ontvang je na bevestiging vanuit AH Media Services.

  • Voor de halve pagina advertorial wordt er geen recept ontwikkeld.

  • Zodra de eerste lay-out beschikbaar is, wordt deze met de leverancier gedeeld en heeft de leverancier eenmalig de mogelijkheid om hier feedback op te geven. Wil je dat we verwijzen naar een site? Zo ja: gelieve de desgewenste URL door te geven.

  • Mocht je beschikken over aanvullende informatie, inspiratie, interessante/leuke weetjes en/of onderzoeken, dan ontvangen we dit ook graag.

Wat moet je aanleveren

Graag ontvangen we de volgende items:

  • Vul de briefing in die je bij aanvang van de campagne vanuit Media Services ontvangt

  • Stuur een packshot mee van het desbetreffende product.