Verkoopstijging

  • Om het effect van de campagne te meten zetten we de resultaten van activatiewinkels af tegen die van controlewinkels. Op deze manier kunnen we het effect van de winkels waar de activatie loopt isoleren.
  • We matchen minimaal 30 controle winkels met de activatiewinkels. Dat gebeurt op basis van de omzettrend van de geactiveerde producten in de 3 weken voorafgaand aan de campagne. Via een algoritme worden winkels gezocht die in dat opzicht op de activatiewinkels lijken. We wegen hier namelijk de controlewinkels naar de activatiewinkels toe op basis van de omzet in de eerdergenoemde pre-periode. De salescijfers in de controlewinkels zijn dus geen werkelijke omzet maar gewogen cijfers.
  • De procentuele sales uplift blijft gelijk bij zowel de ongewogen als de gewogen cijfers. Bij de berekening van het percentage sales uplift kijken we naar de % uplift t.o.v. de pre-periode. Dit doen we zowel voor de activatiewinkels als de controlewinkels. Het verschil tussen beide is de gerapporteerde sales uplift.

Berekening sales uplift = 170% - 105% = 65%