Marktaandeelstijging

  • De marktaandeelstijging is de verandering in het verkoopaandeel van de geactiveerde producten binnen de productcategorie ‘Thee’.
  • Bij de berekening hiervan vergelijken we het percentage van het verkoopaandeel tijdens de activatie met het percentage tijdens de pre-periode. Dit doen we bij zowel de activatiewinkels als de controlewinkels. Het verschil hiertussen is de gerapporteerde category share uplift.

Berekening category share uplift = 20% - 10% = 10%