Een afbeelding van Steradent Reinigingstabletten triple action plus

Steradent Reinigingstabletten triple action plus

90 stuks
4.49
90 stuks

De steradent triple action plus bruistabletten zijn krachtige, hygienische bruistabletten voor de tandprothese. Ze verwijderen grondig etensresten, bacterien en kalkaanslag.

  • Met actieve zuurstof die etensresten, bacterien en kalkaanslag verwijdert
  • Geschikt voor volledige en gedeeltelijke protheses
  • Vormt geen risico voor metalen onderdelen en veroorzaakt geen corrosie
  • Doodt 99,9% van de bacterien

Omschrijving

Inhoud en gewicht

90 Stuks

90 tabletten

Kenmerken

  • Schadelijk

  • Groene Punt

Ingrediënten

Samenstelling

Ingrediënten: Sodium Bicarbonate, Potassium Caroate, Citric Acid, Sodium Carbonate Peroxide, Sodium Sulfate, Sodium Carbonate, PEG-150, Malic Acid, Sodium Dodecylbenzenesulfonate, PEG-90, Aroma, TAED, CI 28440, CI 42090.

1. Spoel de gebitsprothese af. Leg een tablet Steradent Triple Action Plus en uw prothese in een glas. Sluit goed af met dop na gebruik. 2.Vul met warm water totdat de gebitsprothese onder water staat en laat 3 minuten inweken. GEBRUIK GEEN KOKEND WATER DIRECT UIT DE WATERKOKER, OMDAT DIT DE GEBITSPROTHESE BESCHADIGT. 3. Poets en spoel de gebitsprothese grondig met water voor het dragen. Gooi na gebruik de oplossing weg en spoel het glas om.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

H315:Veroorzaakt huidirritatie.H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie.EUH208:Bevat Potassium Persulfate. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P264:Na het werken met dit product de handen grondig wassen.P301+P312:Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Op een droge koele plaats.

Leverancier

RB NL Brands B.V.
Schiphol Blvd 207, 1118 BH Schiphol, NL
+31 (0) 235 58 45 01

540558