Een afbeelding van Steradent Kunstgebit reiniger triple action plus

Steradent Kunstgebit reiniger triple action plus

90 stuks
4.49
90 stuks

Steradent reinigingstabletten anti-tandsteen zorgen voor een intensieve reiniging voor het kunstgebit dat tandsteen oplost. De tabletten verwijderen 99,9% van de bacterien, tandplak en vlekken.

  • Doodt 99.9% van de bacteriën
  • Diepe reining in slechts 3 minuten
  • Verwijdert tandplaque en aanslag
  • Verwijdert 50% meer tandplaque dan een traditionele poetsbeurt

Omschrijving

  • Buiten het bereik van kinderen en zorgbehoevende ouderen houden.
  • Medisch hulpmiddel

Inhoud en gewicht

90 Stuks

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

  • 0543

  • Groene Punt

Ingrediënten

Samenstelling

Ingrediënten: Sodium Bicarbonate, Potassium Caroate, Citric Acid, Sodium Carbonate Peroxide, Sodium Sulfate, Sodium Carbonate, PEG-150, Malic Acid, Sodium Dodecylbenzenesulfonate, PEG-90, Aroma, TAED, CI 28440, CI 42090.

Instructies voor gebruik: 1. Spoel de gebitsprothese af. Leg een tablet Steradent Triple Action Plus en uw prothese in een glas. Sluit goed af met dop na gebruik. 2. Vul met warm water totdat de gebitsprothese onder water staat en laat 3 minuten inweken. GEBRUIK GEEN KOKEND WATER DIRECT UIT DE WATERKOKER, OMDAT DIT DE GEBITSPROTHESE BESCHADIGT. 3. Poets en spoel de gebitsprothese grondig met water voor het dragen. Gooi na gebruik de oplossing weg en spoel het glas om.

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

WAARSCHUWING: Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie. Enkel geschikt voor het weken van gebitsprothesen. Tabletten niet in de mond nemen. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. De verpakking bewaren voor toekomstig gebruik.

Op een koele en droge plaats bewaren.

Leverancier

RB NL Brands B.V.
Schiphol Blvd 207, 1118 BH Schiphol, NL
+31 (0) 235 58 45 01

540558