Een afbeelding van Steradent Kunstgebit reiniger triple action plus

Steradent Kunstgebit reiniger triple action plus

30 stuks
2.49
30 stuks

Steradent Triple Action Plus reinigt uw kunstgebit grondig. Bij gebruik tweemaal per dag zorgt Steradent Triple Action Plus voor een perfect schone en gladde prothese.

 • Doodt 99.9% van de bacteriën
 • Diepe reining in slechts 3 minuten
 • Verwijdert tandplaque en aanslag
 • Verwijdert 50% meer tandplaque dan een traditionele poetsbeurt

Omschrijving

 • Doodt 99,9% van de bacteriën Verwijdert tandplaque en aanslag
 • Buiten bereik van houden kinderen en ouderen die zorg nodig hebben.
 • Medisch hulpmiddel

Inhoud en gewicht

30 Stuks

Kenmerken

 • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

 • 2460

 • Groene Punt

Ingrediënten

Samenstelling

ingrediënten: Sodium Bicarbonate, Potassium Caroate, Citric Acid, Sodium Carbonate Peroxide, Sodium Sulfate, Sodium Carbonate, PEG-150, Malic Acid, Sodium Dodecylbenzenesulfonate, PEG-90, Aroma, TAED, CI 28440, CI 42090

Gebruiksaanwijzing: 1. Spoel de gebitsprothese af. Leg een tablet en uw prothese in een glas. De tube goed afsluiten na gebruik. 2. Vul met warm water totdat de gebitsprothese onder staat en laat 3 minuten inweken. GEBRUIK GEEN KOKEND WATER DIRECT UIT DE WATERKOKER, OMDAT DIT DE GEBITSPROTHESE BESCHADIGT. 3. Poets en spoel de gebitsprothese met water voor het dragen. 4. Gooi na gebruik de oplossing weg.WAARSCHUWING: Buiten het bereik van kinderen en zorgbehoevende ouderen houden. Enkel geschikt voor het weken van gebitsprothesen. Niet innemen.

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

Schadelijk bij inslikken. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Deze verpakking ter beschikking houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Gevarenaanduiding

 • Waarschuwing
 • H315:Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • EUH208:Bevat Potassium Persulfate. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

 • P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102:Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P301+P312:Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen.
 • P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P264:Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Op een koele en droge plaats bewaren.

Leverancier

RB Nederland
Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp
023-5584500

795972