Een afbeelding van Steradent Kunstgebit reiniger triple action plus

Steradent Kunstgebit reiniger triple action plus

30 stuks
2.49
30 stuks

Steradent Triple Action Plus reinigt uw kunstgebit grondig. Bij gebruik tweemaal per dag zorgt Steradent Triple Action Plus voor een perfect schone en gladde prothese.

 • Doodt 99.9% van de bacteriën
 • Diepe reining in slechts 3 minuten
 • Verwijdert tandplaque en aanslag
 • Verwijdert 50% meer tandplaque dan een traditionele poetsbeurt

Omschrijving

 • Doodt 99,9% van de bacteriën Verwijdert tandplaque en aanslag
 • Tenir hors de portée des enfants.
 • Medisch hulpmiddel

Inhoud en gewicht

30 Stuks

Kenmerken

 • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

 • 2460

 • Conformité Européenne (CE) – EU Conformance

 • Triman

Ingrediënten

Samenstelling

Ingrédients: Sodium Bicarbonate, Potassium Caroate, Citric Acid, Sodium Sulphate, Sodium Carbonate Peroxide, Sodium Carbonate, PEG-150, Malic Acid, Sodium C10-13 Alkyl Benzenesulphonate, PEG-90, Aroma, Potassium Persulfate, TAED, Cellulose Gum, Aqua, Sodium Chloride, CI42090, CI28440

Conseils d'utilisation: 1. Rincer la prothèse dentaire. Placer un comprimé de Steradent Triple Action Plus dans un verre avec la prothèse dentaire. Bien refermer le tube après usage. 2. Remplir avec de l’eau chaude jusqu’à couvrir la prothèse dentaire et laisser agir 3 minutes. NE PAS UTILISER D’EAU BOUILLANTE CAR CECI ENDOMMAGE LA PROTHÈSE DENTAIRE. 3. Brosser et rincer la prothèse dentaire à fond avec de l’eau avant de la remettre dans la bouche. Jeter la solution après l’usage et rincer le verre. Pour le trempage des prothèses dentaires uniquement. Convient aux appareils complets et partiels.

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

ATTENTION: Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif en cas d'ingestion. Contient du Persulfate de Potassium et de l'Eucalyptol. Peut provoquer une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Se laver soigneusement les mains après manipulation. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste : consulter un médecin. EN CAS D'INGESTION: Appeler un centre antipoison ou un médecin si vous ne vous sentez pas bien. Ne pas ingérer.

Gevarenaanduiding

 • Waarschuwing
 • H315:Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • EUH208:Bevat Potassium Persulfate. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

 • P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102:Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P301+P312:Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen.
 • P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P264:Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Conserver dans un endroit frais et sec. Conserver la boite pour référence ultérieure.

Leverancier

RB NL Brands B.V.
Schiphol Blvd 207, 1118 BH Schiphol, NL

795972