Algemene voorwaarden 'AH Zelfscannen' met de handscanner van Albert Heijn

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel het gebruik van de dienst AH Zelfscannen ("AH Zelfscannen") als alle informatie en diensten die via AH Zelfscannen worden aangeboden ("Diensten"). AH Zelfscannen en de Diensten worden u aangeboden door Albert Heijn B.V., ingeschreven in Handelsregister KvK Amsterdam onder nummer 35012085, gevestigd aan de Provincialeweg 11 (1506 MA) te Zaandam (hierna: "Albert Heijn").

1. AH Zelfscannen

Albert Heijn biedt de dienst AH Zelfscannen aan. Onder AH Zelfscannen worden de volgende vormen van zelfscan verstaan:

  • Scan&Go: scannen van de producten aan de betaalpaal aan het einde van de boodschappentrip.

  • Mobiel zelfscan: scannen van producten tijdens de boodschappentrip in de Albert Heijn app.

  • Zelfscan met de handscanner: scannen van producten met de handscanner tijdens de boodschappentrip.

De dienst AH Zelfscannen wordt in een aantal van onze winkels aangeboden en is gratis te gebruiken. Voor het gebruik van zelfscan met de handscanner en mobiel zelfscan heeft u een bonuskaart nodig. Wij kunnen niet garanderen dat AH Zelfscannen foutloos en ononderbroken zal functioneren. Op ieder gewenst moment kunnen wij het aanbieden van de Diensten staken, hiermee eindigt ook uw recht om gebruik te maken van AH Zelfscannen.

2. Hoe werkt het?

Met AH Zelfscannen kunt u in bepaalde Albert Heijn winkels uw eigen boodschappen scannen bij de betaalpaal, met mobiel zelfscan in de Albert Heijn app op uw eigen telefoon of door gebruik te maken van de handscanner.

Scan & Go

Met Scan&Go scant u de boodschappen als u klaar bent met boodschappen doen bij de betaalpaal. Daar rekent u vervolgens ook af.

Mobiele zelfscan

Wanneer u in de winkel bent, kunt u in de Albert Heijn app de functionaliteit zelfscan gebruiken. Hiervoor scant u eerst uw bonuskaart, daarna kunt u alle producten scannen. Als u alle producten gescand heeft, kunt u afrekenen op het zelfscanplein door de barcode op de telefoon te scannen bij de betaalpaal.

Zelfscan met de handscanner

Door uw bonuskaart te scannen bij het zelfscanmeubel, licht er een handscanner voor u op. Die kunt u gebruiken gedurende uw bezoek in de winkel. Door met de handscanner de streepjescode te registreren, wordt de boodschap opgeslagen. Nadat u klaar bent met boodschappen doen, plaatst u de handscanner in de inname unit op het zelfscanplein, waarna u kunt gaan afrekenen bij de betaalpaal op het zelfscanplein. Dat begint met het scannen van uw Bonuskaart bij de betaalpaal.

Afrekenen bij de betaalpaal

Het af te rekenen bedrag verschijnt op de betaalpaal. Vervolgens kunt u met uw bankpas betalen. Het is belangrijk dat u goed nagaat of u al uw boodschappen correct hebt gescand. De betaalpaal is het enige en laatste afrekenpunt voor AH Zelfscannen. Scan alle producten afzonderlijk voordat u gaat afrekenen bij de betaalpaal. Vraag bij twijfel altijd een medewerker om hulp. We zien toe op juist gebruik van AH Zelfscannen en voeren controles uit om vast te stellen of de procedures van het scannen van alle producten en het afrekenen op de juiste wijze geschiedt. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van een ICT- systeem. Een medewerker zal mogelijk uw boodschappen opnieuw scannen en/of kijken of u alle producten gescand heeft. Na het afrekenen van uw boodschappen dient u de bon bij de uitgangspoortjes te scannen. In geval van vermeend misbruik hebben wij het recht om eenieder uit te sluiten van AH Zelfscannen. Blijkt bij controle dat niet alle producten zijn gescand nadat u uw Bonuskaart bij de betaalpaal hebt gescand, dan kunnen wij dit als diefstal beschouwen en kunnen wij aangifte doen.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (i) AH Zelfscannen en (ii) de Diensten, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Albert Heijn en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de vermelde informatie en/of AH Zelfscannen openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik. Albert Heijn vrijwaart u jegens claims van derden dat AH Zelfscannen en/of de Diensten inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of anderszins onrechtmatig zijn.

4. Prijzen, aanbiedingen en acties

Hoewel de informatie die via de dienst AH Zelfscannen wordt verstrekt met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de prijzen zoals vermeld in de winkel en de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken. U kunt geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie in AH Zelfscannen. Wij behouden het recht voor om actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en acties voortijdig te beëindigen.

5. Informatie

AH Zelfscannen en de Diensten kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. Indien u fouten in AH Zelfscannen en/of de Diensten aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen als u contact opneemt via onze klantenservice.

6. Wijziging en overige toepasselijke voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Daarom raden wij u aan om van tijd tot tijd deze pagina te raadplegen voor de meest recente versie van deze algemene voorwaarden.

 

Algemene voorwaarden Zelfscannen met de functionaliteit "AH Zelfscannen" van de iPhone Albert Heijn App

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de functionaliteit AH Zelfscannen van de iPhone applicatie Appie ( hierna "AH Zelfscannen") en alle informatie en diensten die via AH Zelfscannen worden aangeboden, hierna aangeduid als "Diensten". De Diensten worden u aangeboden door Albert Heijn B.V., ingeschreven in Handelsregister KvK Amsterdam onder nummer 35012085, gevestigd aan de Provincialeweg 11 (1506 MA) te Zaandam (hierna: "Albert Heijn").

1. AH Zelfscannen

Appie is gratis te downloaden via de App Store. Door het downloaden van Appie verkrijgt u een niet-exclusief en niet overdraagbaar recht om Appie te gebruiken op een iPhone of iPod Touch die in uw bezit is. U mag Appie niet distribueren en/of beschikbaar stellen op welke wijze dan ook en u mag Appie niet aansluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van AH Zelfscannen en/of Appie gebruik zouden kunnen maken. U mag AH Zelfscannen en/of Appie niet deassembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering. Wij kunnen niet garanderen dat AH Zelfscannen en/of Appie foutloos en ononderbroken zal functioneren. Op ieder gewenst moment kunnen wij het aanbieden van de Diensten staken, hiermee eindigt ook uw recht om gebruik te maken van AH Zelfscannen en/of Appie. Op het moment van beëindigen van het gebruiksrecht zult u AH Zelfscannen en/of Appie niet meer gebruiken en van uw iPhone of iPod Touch verwijderen.

2. Hoe werkt het?

Met AH Zelfscannen kunt u met de camera op uw telefoon uw eigen boodschappen scannen in bepaalde Albert Heijn winkels. Door met uw telefoon de streepjescode te registreren, wordt de boodschap opgeslagen. Nadat u klaar bent met uw boodschappen doen, kunt u gaan afrekenen bij de betaalpaal op het zelfscanplein.

Afrekenen bij de betaalpaal:

Dit doet u door de barcode die op uw telefoon verschijnt te scannen bij de betaalpaal. Volg vervolgens de instructies op de betaalpaal. Het af te rekenen bedrag verschijnt op de betaalpaal. Vervolgens kunt u met uw bankpas betalen. Het is belangrijk dat u goed nagaat of u al uw boodschappen correct hebt gescand. De betaalpaal is het enige en laatste afrekenpunt voor AH Zelfscannen. Scan alle producten afzonderlijk voordat u gaat afrekenen. Vraag bij twijfel altijd een medewerker om hulp. We zien toe op juist gebruik van AH Zelfscannen en voeren controles uit om vast te stellen of de procedures van het scannen van alle producten en het afrekenen op de juiste wijze geschiedt. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van een ICT- systeem. Een medewerker zal uw boodschappen opnieuw scannen. In geval van vermeend misbruik hebben wij het recht om eenieder uit te sluiten van AH Zelfscannen. Blijkt bij controle dat niet alle producten zijn gescand nadat u uw (mobiele) Bonuskaart bij de betaalpaal hebt gescand, dan beschouwen wij dit als diefstal en kunnen wij aangifte doen.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (i) AH Zelfscannen en Appie en (ii) de Diensten, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Albert Heijn en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de vermelde informatie en/of AH Zelfscannen en/of Appie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik. Albert Heijn vrijwaart u jegens claims van derden dat AH Zelfscannen en/of Appie en/of de Diensten inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of anderszins onrechtmatig zijn.

4. Prijzen, aanbiedingen en acties

Niet alle AH Bonusaanbiedingen die via AH Zelfscannen worden vermeld, zijn verkrijgbaar in alle Albert Heijn-winkels. Minder alledaagse aanbiedingen zijn in een aantal winkels verkrijgbaar vanaf dinsdag. Voor deze aanbiedingen geldt: Op=Op. AH Bonusaanbiedingen gelden niet bij AH to go. Een selectie van de AH Bonusaanbiedingen is ook verkrijgbaar via de AH Webwinkels. U herkent ze aan het AH Webwinkels logo. De AH Bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart gedurende de aangegeven actieperiode. Voor alle XL-aanbiedingen geldt: Op=Op en maximaal 10 artikelen per klant. Hoewel de informatie die via de dienst AH Zelfscannen wordt verstrekt met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de prijzen zoals vermeld in de winkel en de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken. U kunt geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie in AH Zelfscannen en/of Appie. Wij behouden het recht voor om actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en acties voortijdig te beëindigen.

5. Informatie via de iPhone-applicatie

De Diensten kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. Indien u fouten in AH Zelfscannen en/of de Diensten aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen als u ons dat meldt via onze Klantenservice (0800-0305). Apple verleent geen onderhoud aan AH Zelfscannen of de Diensten. Apple is voorts niet aansprakelijk voor gebreken in AH Zelfscannen en de Diensten; de verantwoordelijkheid hierover ligt bij Albert Heijn.

6. Wijziging en overige toepasselijke voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Daarom raden wij u aan om van tijd tot tijd deze pagina te raadplegen voor de meest recente versie van deze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden Zelfscannen met de functionaliteit "AH Zelfscannen" van de Android Albert Heijn App

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de functionaliteit AH Zelfscannen van de Android Albert Heijn app (hierna "AH Zelfscannen") en alle informatie en diensten die via AH Zelfscannen worden aangeboden, hierna aangeduid als "Diensten". De Diensten worden u aangeboden door Albert Heijn B.V., ingeschreven in Handelsregister KvK Amsterdam onder nummer 35012085, gevestigd aan de Provincialeweg 11 (1506 MA) te Zaandam (hierna: "Albert Heijn").

1. AH Zelfscannen

De Albert Heijn app is gratis te downloaden via Google Play. Wij bieden echter niet voor alle Android toestellen technische ondersteuning en kunnen niet garanderen dat AH Zelfscannen op die toestellen foutloos zal functioneren. Door het downloaden van Albert Heijn app verkrijgt u een niet-exclusief en niet overdraagbaar recht om de Albert Heijn app te gebruiken op een apparaat dat toegang heeft tot Google Play en dat in uw bezit is. U mag de Albert Heijn app niet distribueren en/of beschikbaar stellen op welke wijze dan ook en u mag de Albert Heijn app niet aansluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van de AH Zelfscannen en/of de Albert Heijn app gebruik zouden kunnen maken. U mag AH Zelfscannen en/of de Albert Heijn app niet deassembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering. Wij kunnen niet garanderen dat AH Zelfscannen en/of de Albert Heijn app foutloos en ononderbroken zal functioneren. Op ieder gewenst moment kunnen wij het aanbieden van de Diensten staken, hiermee eindigt ook uw recht om gebruik te maken van AH Zelfscannen en/of de Albert Heijn app. Op het moment van beëindiging van het gebruiksrecht zult u AH Zelfscannen en/of de Albert Heijn app niet meer gebruiken en van uw apparaat dat toegang heeft tot Google Play verwijderen.

2. Hoe werkt het?

Met AH Zelfscannen kunt u met de camera op uw telefoon uw eigen boodschappen scannen in bepaalde Albert Heijn winkels. Door met uw telefoon de streepjescode te registreren, wordt de boodschap opgeslagen. Nadat u klaar bent met uw boodschappen doen, kunt u gaan afrekenen bij de betaalpaal op het zelfscanplein.

Afrekenen bij de betaalpaal:
Dit doet u door de barcode die op uw telefoon verschijnt te scannen bij de betaalpaal. Volg vervolgens de instructies op de betaalpaal. Het af te rekenen bedrag verschijnt op de betaalpaal. Vervolgens kunt u met uw bankpas betalen. Het is belangrijk dat u goed nagaat of u al uw boodschappen correct hebt gescand. De betaalpaal is het enige en laatste afrekenpunt voor AH Zelfscannen. Scan alle producten afzonderlijk voordat u gaat afrekenen. Vraag bij twijfel altijd een medewerker om hulp. We zien toe op juist gebruik van AH Zelfscannen en voeren controles uit om vast te stellen of de procedures van het scannen van alle producten en het afrekenen op de juiste wijze geschiedt. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van een ICT- systeem. Een medewerker zal uw boodschappen opnieuw scannen. In geval van vermeend misbruik hebben wij het recht om eenieder uit te sluiten van AH Zelfscannen. Blijkt bij controle dat niet alle producten zijn gescand nadat u uw (mobiele) Bonuskaart bij de betaalpaal hebt gescand, dan beschouwen wij dit als diefstal en kunnen wij aangifte doen.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (i) AH Zelfscannen en de Albert Heijn app en (ii) de Diensten, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Albert Heijn en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de vermelde informatie en/of AH Zelfscannen en/of de Albert Heijn app openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Albert Heijn vrijwaart u jegens claims van derden dat AH Zelfscannen en/of de Albert Heijn app en/of de Diensten inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of anderszins onrechtmatig zijn.

4. Veiligheid

Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat AH Zelfscannen en/of de Albert Heijn app en de Diensten virusvrij zijn, maar kunnen dat helaas niet garanderen.

5. Prijzen, aanbiedingen en actie

Niet alle AH Bonusaanbiedingen die via AH Zelfscannen worden vermeld, zijn verkrijgbaar in alle Albert Heijn-winkels. Minder alledaagse aanbiedingen zijn in een aantal winkels verkrijgbaar vanaf dinsdag. Voor deze aanbiedingen geldt: Op=Op. AH Bonusaanbiedingen gelden niet bij AH to go. Een selectie van de AH Bonusaanbiedingen is ook verkrijgbaar via de AH Webwinkels. U herkent ze aan het AH Webwinkels logo. De AH Bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart gedurende de aangegeven actieperiode. Voor alle XL-aanbiedingen geldt: Op=Op en maximaal 10 artikelen per klant. Hoewel de informatie die via de AH Zelfscannen wordt verstrekt met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de prijzen zoals vermeld in de winkel en de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken. U kunt geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie in AH Zelfscannen en/of de Albert Heijn app. Wij behouden het recht voor om actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en acties voortijdig te beëindigen.

6. Informatie via de Android-applicatie

De Diensten kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. Indien u fouten in AH Zelfscannen en/of de Diensten aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen als u ons dat meldt via onze Klantenservice (0800-0305).

7. Wijziging en overige toepasselijke voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Daarom raden wij u aan om van tijd tot tijd deze pagina te raadplegen voor de meest recente versie van deze algemene voorwaarden.