Eerste fase true price experiment Albert Heijn to go afgerond

Van week 16 t/m week 22 2023 heeft is er geëxperimenteerd met true price koffie. Op 3 AH to go locaties konden klanten koffie tappen voor de true price. Albert Heijn en True Price Institute zijn positief over het experiment. Bewustwording over sociale- en milieukosten is vergroot. Een deel van de klanten van Albert Heijn gaf aan bereid te zijn de echte prijs te betalen. Dit toont aan dat klanten de ambitie van Albert Heijn, om meer inzicht te geven in de werkelijke kosten en impact van producten, ondersteunen. Een aanmoediging om de reis voort te zetten en opgedane kennis en ervaring mee te nemen in de volgende fase. Nationaal en internationaal is er aandacht geweest voor het experiment.

Volgende fase

De true pricing methodiek helpt om de milieu en sociale impact van de ketens van Albert Heijn in kaart te brengen en op basis van inzichten te verbeteren. Door meer primaire data te verzamelen en te gebruiken, krijgt Albert Heijn beter inzicht in mogelijke verbeteringen in de waardeketens van koffie, plantaardige en reguliere zuivel. Naast koffie en zuivel gaat Albert Heijn samen met True Price institute de true price berekenen van een aantal andere producten. Of en hoe klanten worden betrokken wordt in een later stadium bepaald.

True Price koffie, melk & havermelk

Voor het experiment is de True Price van koffie, melk en havermelk berekend. In onderstaande tabellen de resultaten. Aan de hand van deze resultaten wordt de komende periode gewerkt aan verbeterstappen in de ketens van koffie, melk en havermelk.

Meer informatie over True Price Institute

Albert Heijn werkt in dit experiment samen met de onafhankelijke organisatie True Price die de True Price-methode heeft ontwikkeld. Dit is een wetenschappelijke en breed ondersteunde methode om de echte prijs van producten en diensten te berekenen. Zo worden verborgen kosten zoals CO2-uitstoot, waterverbruik, arbeidsomstandigheden en grondstoffengebruik inzichtelijk gemaakt en ontstaat de true price van een product. Wil je meer weten over True Price Insitute klik hier

Milieu & sociaal beleid Albert Heijn

Meer informatie over onze ketens, mensenrechten en klimaat beleid vind je op: