Aanleverspecificaties video

 • Resolutie van 3840 x 1080pixels (double landscape, oftewel twee landscape schermen aan elkaar);
 • 32:9 ratio (double landscape);
 • 25 frames per seconde;
 • Duur video 10 seconden;
 • Bestandsgrootte max. 50 mb;
 • Bestand alleen als mp4 sturen.
 • Opmaken moeten in uw eigen huisstijl.
 • Tekst op video moet in het Nederlands zijn, merk taglines of slogans bij uitzondering in Engels

Houd rekening met de onderstaande punten:

 

 • De uiting moet passen bij de afdeling waar het scherm staat.
 • Onze schermen hangen op de versafdelingen. Zorg daarom dat er (ook) altijd verse producten te zien zijn die op de betreffende afdeling liggen. Dus niet alleen dranken op het borrelscherm, maar ook hapjes, borrelsnacks, toast…

Belangrijk informatie

 • De content heeft een maximale duur van 10 seconden, tenzij anders overeengekomen. De overeengekomen lengte is de maximale lengte van de video.
 • Typen mogelijke content: alleen video (geen stilstaand beeld, tenzij geanimeerd);
 • Bij voorkeur bewegend beeld i.v.m. een hogere attentiewaarde;
 • Elke advertentie is in iedere loop van 60 seconden zichtbaar, mits anders overeengekomen;
 • Bij campagnes met uitingen van alcoholische dranken altijd 'geen 18, geen alcohol' of het ‘Nix 18’ logo vermelden;
 • Bij campagnes met uitingen van kansspelen altijd 'speel bewust 18+' vermelden;
 • Het is een puur visueel medium zonder geluid;
 • Alle video’s zijn onderhevig aan goedkeuring van Albert Heijn;
 • Raadpleeg voor meer tips de pagina ‘Tips bij creatie’;
 • Check voor de algemene advertentierichtlijnen de pagina ‘Advertentierichtlijnen Albert Heijn’.

Aanleverdeadlines

Eerste versie - controle
I.v.m. de controle van de specificaties en de inhoud dient het concept uiterlijk dinsdag x-4 voor het begin van de campagne ter goedkeuring te worden aangeleverd.

Definitieve bestand
Dit bestand dient uiterlijk maandag x-3 voor het begin van de campagne te worden aangeleverd. Wij hebben deze tijd nodig om voor de start van de campagne het bestand te controleren.

Let op! Bij het niet naleven van de deadlines kunnen wij niet garanderen dat uw campagne op de afgesproken tijd live gaat.

Aanleveren bestanden

 • Neem altijd het campagne weeknummer en de campagnenaam op in de bestandsnaam.
 • Via WeTransfer of e-mail sturen aan de desbetreffende projectmanager.

Tips bij creatie

Een groot deel van de campagneherkenning wordt bepaald door de uiting. Dat betekent dat je met goede content meer uit je campagne haalt. Hieronder vind je de belangrijkste tips om pakkende content te maken. Deze tips zijn niet verplicht, maar vergroten de kans op een succesvolle campagne aanzienlijk. De tips kunnen je goed op weg helpen, maar zorgen niet automatisch voor dé perfecte content. Gebruik daarvoor ook je eigen inzicht en creativiteit.

1. Houd het kort & simpel

Als je snel voorbij loopt is het belangrijk dat de boodschap in alle gevallen meteen duidelijk is. Voeg daarom zo min mogelijk afleidende elementen toe en blijf bij de kern van je boodschap.

2. Goed contrast

Bij het opmaken van de content is voldoende contrast een hele belangrijke voorwaarde voor een succesvolle uiting. Hierdoor valt de content namelijk veel meer op. Het gebruik van contrasterende kleuren is daarbij belangrijk. Niet alleen het contrast van de uiting zelf, maar ook het contrast met het straatbeeld. Drukke achtergronden in de content zorgen bijvoorbeeld voor een lager contrast in de uiting.

3. Merk en boodschap goed zichtbaar

Gemiddeld heb je 2-5 seconden de tijd om je merk en boodschap over te brengen. Het is dus heel belangrijk dat je beide altijd goed leesbaar in beeld hebt staan. Wanneer dit niet mogelijk is, is het aan te raden om in ieder geval het logo altijd zichtbaar in beeld te zetten.

4. Maximaal 4 elementen

Zorg dat je content niet te druk is. Teveel elementen leiden af en hebben invloed op de effectiviteit van je campagne. Voor een positief effect op de merkbekendheid is het het beste om 1-4 elementen in de content te communiceren.

5. Gebruik krachtige beelden óf tekst

Content kan visuele- en tekstuele beelden bevatten. Het blijkt dat wanneer dit evenwichtig aan elkaar is, dit meestal niet effectief is. Het is beter om de focus te leggen op één van deze elementen. Hierdoor wordt het effect op merkherkenning verhoogd.

6. Emotie versterkt boodschap

Passanten kijken langer naar content waarin emotie verwerkt is. Dat kan een door een foto van een persoon toe te voegen, maar ook door het verwerken van bijvoorbeeld humor in de tekst. Doordat passanten langer kijken vergroot dit de impact van de campagne aanzienlijk. Als adverteerder kun je dus het verschil maken t.o.v. concurrenten door emotie aan de content toe te voegen.

7. Pas animatie toe

Bewegende beelden hebben een 51% hogere impact (zichtbaarheid & kijkduur) dan stilstaande beelden (bron: onderzoek Validators). Overdrijf hier echter niet mee, want teveel animatie leidt af waardoor de kern van de boodschap verwarrend is of niet eens wordt gezien. Op de puischermen adviseren wij een kort en krachtige boodschap. Op de kassaschermen is er de mogelijkheid voor een iets ingewikkeldere boodschap.

Advertentierichtlijnen Albert Heijn

Naast de aanleverspecificaties gelden er nog enkele advertentierichtlijnen voor adverteren bij Albert Heijn. Deze richtlijnen zijn opgesteld om te waarborgen dat het merk van de campagne centraal staat én dat de gehele advertentie aan de richtlijnen van de Nederlandse Reclame Code (NRC) voldoet.

Content

 • Verwijzingen naar andere supermarkten zijn niet toegestaan. Zo is ‘verkrijgbaar bij alle supermarkten’ niet toegestaan, maar is ‘verkrijgbaar bij Albert Heijn’ wel toegestaan.
 • Het gebruiken van een logo van een van de Ahold Delhaize banners (o.a. Albert Heijn, Etos, Gall&Gall, bol.com) is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.
 • Bonus- en of prijscommunicatie is alleen mogelijk na (promo-)bevestiging vanuit Categorie. Communictie van het actiemechanisme is toegestaan, maar de benoeming ‘Deze week in de BONUS’ of ‘Nu in de BONUS’ is de beste keuze. Wanneer het actiemechanisme dan namelijk wijzigt, hoeft de uiting niet aangepast te worden.
 • Reclame mag geen beelden dan wel exacte kleur- dan wel woordcombinaties van concurrenten van Albert Heijn of Albert Heijn zelf bevatten;
 • Reclame mag geen aanstootgevende beelden en/of tekst bevatten;
 • Reclame mag niet aanzetten tot gevaarlijke of illegale activiteiten;
 • Reclame mag geen inbreuk maken op het intellectueel eigendomsrecht dan wel andere rechten van derden, zoals bijvoorbeeld het auteursrecht;
 • Reclame mag geen ongepaste of misleidende inhoud bevatten;
 • Reclame mag geen inhoud gericht op kinderen bevatten;
 • Reclame mag geen politiek bevatten;
 • Reclame dient in overeenstemming te zijn met de wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen;
 • Reclame mag niet strijdig zijn met het algemeen belang, de openbare orde of de goede zeden;
 • Reclame mag niet nodeloos kwetsend zijn, noch een bedreiging inhouden voor de geestelijke en/of lichamelijke volksgezondheid;
 • Zonder te rechtvaardigen redenen mag reclame niet appelleren aan gevoelens van angst of bijgelovigheid;

Algemeen

 • Albert Heijn is niet aansprakelijk voor aanspraken van derden op de reclame van adverteerders die in de Albert Heijn winkel wordt getoond;
 • Albert Heijn behoudt zich het recht voor om bepaalde content te weigeren dan wel in te korten of aan te passen;
 • Reclame voor alcohol is alleen toegestaan indien deze reclame voldoet aan de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken;
 • De reclame voldoet volledig aan alle richtlijnen van de Nederlandse Reclame Code (NRC);
 • Albert Heijn behoudt zich het recht voor om bovenstaande richtlijnen tussentijds verder aan te scherpen.