Een afbeelding van Destop Haarontstopper sodagel

Destop Haarontstopper sodagel

1 lPrijs per LT 5,99
5.99
1 l

Destop haarontstopper sodagel is speciaal ontworpen om verstoppingen veroorzaakt door haarophoping te verwijderen dankzij zijn werking op keratine.

 • Lost organische stoffen op (haar, vet.)
 • Behandelt direct de verstopping die binnen 30 minuten oplost
 • Geschikt voor alle soorten leidingen (douches, wastafels, toiletten,.)
 • Tast de emaillelaag of leidingen niet aan (zelfs plastic niet)

Omschrijving

Inhoud en gewicht

1 Liter

Kenmerken

 • Corrosief

 • Triman

Ingrediënten

Samenstelling

Bevat: Minder dan 5% kationogene oppervlakteactieve stoffen. Ingrediënten: www.rbeuroinfo.com

Om de VEILIGHEIDSDOP te openen, houdt u de fles met één hand rechtop op een tafel en drukt u met de andere hand stevig op de dop terwijl u deze losdraait. Niet in de fles knijpen. Giet voorzichtig een halve fles, zelfs bij stilstaand water (De hele fles voor toiletten en grote leidingen). Goed sluiten na gebruik. Voeg geen kokend water of een ander product toe, zelfs geen ontstopper. Laat 30 min** inwerken. Bij moeilijke verstoppingen: het proces herhalen en een nacht laten inwerken. Grondig spoelen. Wacht niet tot de leiding volledig verstopt is om in te grijpen. NIET OP ALUMINIUM GEBRUIKEN. ** op organische pluggen van het badkamertype en vet. De lege verpakking niet opnieuw gebruiken.

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Kan bijtend zijn voor metalen.
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.
 • Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.
 • Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • GEEN braken opwekken.
 • Achter slot bewaren.
 • De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Achter slot bewaren. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Leverancier

RB Hygiene Home Netherlands.
Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp.
+31 (0)8000 20 03 63

729256