Een afbeelding van WC-Eend Fresh discs lime zest houder

WC-Eend Fresh discs lime zest houder

36 mlPrijs per LT 102,50
3.69
36 ml

Wc eend fresh discs lime zest bevat een houder en 6 gel discs die het toilet reinigen en verfrissen bij iedere spoelbeurt. Beschermt tegen kalkaanslag.

 • Blister gemaakt van 50% ingezameld plastic rondom de oceaan
 • Schone en snelle toepassing zonder direct contact met het toilet
 • Subtiel en zelfklevend, ontsmet het toilet en laat een citroengeur achter
 • Werkt tot wel 7.5 weken

Omschrijving

Extra informatie

Wc eendzorgt voor een fris, schoon en hygienischtoilet. De producten vanwc eendmaken schoonmaken van hettoileteenvoudig en gemakkelijk. Van toiletreinigers tot toiletblokken, voor een totale toiletverzorging kies je wc eend.

Inhoud en gewicht

36 Milliliter

Ingrediënten

Samenstelling

< = 5% Anionische oppervlakteactieve stoffen, 15-30% niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen, perfume , Citral, Geraniol

Gevarenaanduiding

 • Niet van toepassing
 • 0

Voorzorgsmaatregelen

 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
 • NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

36637