Een afbeelding van Sanicur Desinfect handgel

Sanicur Desinfect handgel

100 mlPrijs per LT 32,90
3.29
100 ml

Sanicur desinfect doodt bacterien en desinfecteert in een handomdraai. Deze handgel is biocide geregistreerd en geschikt voor professioneel gebruik. Plakt niet en ruikt fris, voor ieder moment!

 • Desinfecterend
 • Anti-bacterieel
 • 70 v/v% alcohol
 • Biocide geregistreerd

Omschrijving

Alcoholpercentage:
70%

Inhoud en gewicht

100 Milliliter

Kenmerken

 • Ontvlambaar

 • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Ingrediënten

Samenstelling

Werkzame stof Ethanol, gehalte 630 g/kg.

Het middel alleen gebruiken wanneer handdesinfectie noodzakelijk is, niet voor handreiniging. Het middel is een gebruiksklare vloeistof die onverdund moet worden gebruikt. Alleen gebruiken op zichtbaar schone en droge handen. 6 ml Sanicur Hand Gel Desinfect op de hand aanbrengen en gedurende minimaal 30 seconden grondig inwrijven en alle huidplooien goed raken. Zorg dat de handen gedurende de gehele inwerktijd vochtig blijven. Daarna de handen laten drogen. Minimale inwerktijd: 30 seconden. Dosering: 6ml middel voor beide handen samen: 3 keer knijpen

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

Buiten bereik van kinderen houden. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirriatie: een arts raadplegen.

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • In goed gesloten verpakking bewaren.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • Inhoud/verpakking afvoeren naar …

In goed gesloten verpakking bewaren.

Leverancier

Koninklijke Sanders B.V.
Industriepark Vliedberg 12
5251 RG Vlijmen - NL
0031-735 187187

741584