Een afbeelding van Steradent Kunstgebit reiniger active fresh

2+1

gratis

Steradent Kunstgebit reiniger active fresh

60 stuks

vanaf maandag

4.55
60 stuks

De steradent triple action plus bruistabletten zijn krachtige, hygienische bruistabletten voor de tandprothese. Ze verwijderen grondig etensresten, bacterien en kalkaanslag.

 • Doodt 99.9% van de bacteriën
 • Bevat eucalyptus en mentol
 • Verwijdert tandplaque en aanslag
 • Diepe reiniging in slechts 3 minuten

Omschrijving

 • Diepe reiniging in slechts 3 minuten.
 • Verwijdert tandplaque en 99,9% van bacteriën.
 • Buiten het bereik van kinderen en zorgbehoevende ouderen houden.
 • Medisch hulpmiddel

Inhoud en gewicht

60 Stuks

Kenmerken

 • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

 • 0543

 • Groene Punt

Ingrediënten

Ingrediënten: Sodium Bicarbonate, Potassium Caroate, Citric Acid, Sodium Carbonate Peroxide, Sodium Sulfate, Sodium Carbonate, PEG-150, Malic Acid, Sodium Dodecylbenzenesulfonate, PEG-90, Aroma, TAED, CI 28440, CI 42090

Instructies voor gebruik: 1. Spoel de gebitsprothese af. Leg een tablet Steradent Active Fresh 3 min. en uw prothese in een glas. Sluit goed af met dop na gebruik. 2. Vul met warm water totdat de gebitsprothese onder water staat en laat 3 minuten inweken. GEBRUIK GEEN KOKEND WATER DIRECT UIT DE WATERKOKER, OMDAT DIT DE GEBITSPROTHESE BESCHADIGT. 3. Poets en spoel de gebitsprothese grondig met water voor het dragen. Gooi na gebruik de oplossing weg en spoel het glas om.

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

WAARSCHUWING: Enkel geschikt voor het weken van gebitsprothesen. Geen tabletten inslikken. Schadelijk bij inslikken. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een antigifcentrum/arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Veroorzaakt huidirritatie. Na het werken met dit product handen grondig wassen. De verpakking bewaren voor toekomstig gebruik.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

Veroorzaakt huidirritatie.Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Bevat Potassium Persulfate. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen.Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Op een koele en droge plaats bewaren.

Leverancier

RB NL Brands B.V.
Schiphol Blvd 207, 1118 BH Schiphol, NL
+31 (0) 235 58 45 01

734269