Een afbeelding van Steradent Kunstgebit reiniger anti tandsteen pro

Steradent Kunstgebit reiniger anti tandsteen pro

60 stuks
4.49
60 stuks

Steradent reinigingstabletten anti-tandsteen zorgen voor een intensieve reiniging voor het kunstgebit dat tandsteen oplost. De tabletten verwijderen 99,9% van de bacterien, tandplak en vlekken.

 • Verwijdert tandsteen bij het 1ste gebruik
 • Doodt 99.9% van de bacteriën
 • Voorkomt vorming van tandsteen
 • Formule is verijkt met fuitzuur dat de harde tandsteen doet oplossen

Omschrijving

 • Verwijdert tandsteen bij het 1ᵉ gebruik.
 • Doodt 99,9% van de bacteriën.
 • Voorkomt vorming van tandsteen.
 • Buiten het bereik van kinderen en zorgbehoevende ouderen houden.
 • Medisch hulpmiddel

Inhoud en gewicht

60 Stuks

Kenmerken

 • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

 • 0543

 • Groene Punt

Ingrediënten

Samenstelling

Ingrediënten: Citric Acid, Sodium Sulfate, Potassium Caroate, Sodium Bicarbonate, PEG-150, Sodium Carbonate, Sulfamic Acid, Aroma, PEG-90, Sodium Dodecylbenzenesulfonate, CI 42090.

Instructies voor gebruik: 1. Spoel de gebitsprothese af. Leg een tablet Steradent Anti-tandsteen en uw prothese in een glas. Sluit goed af met dop na gebruik. 2. Vul met warm water totdat de gebitsprothese onder water staat en laat 10 minuten inweken. GEBRUIK GEEN KOKEND WATER DIRECT UIT DE WATERKOKER, OMDAT DIT DE GEBITSPROTHESE BESCHADIGT. 3. Poets en spoel de gebitsprothese grondig met water voor het dragen. Gooi na gebruik de oplossing weg en spoel het glas om.

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

WAARSCHUWING: Buiten het bereik van kinderen en zorgbehoevende ouderen houden. Enkel geschikt voor het weken van gebitsprothesen. Geen tabletten inslikken. Schadelijk bij inslikken. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een antigifcentrum/arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Veroorzaakt huidirritatie. Na het werken met dit product handen grondig wassen. De verpakking bewaren voor toekomstig gebruik.

Op een koele en droge plaats bewaren.

Leverancier

RB NL Brands B.V
Schiphol Blvd 207, 1118 BH Schiphol, NL
+31 (0) 235 58 45 01

734258