Sel Terpentine

1 lPrijs per LT 1,55
1.55
1 l

De terpentine van SEL Chemie is bedoeld voor verdunnen en het verwijderen van vlekken.

  • Voorzien van een kinderveilige dop

Omschrijving

Extra informatie

Met de producten van Sel Chemie haalt u een betrouwbaar en duurzaam product in huis. Terpentine is een zeer brandbare vloeistof, die overeenkomstig met respect behandeld dient te worden.

Inhoud en gewicht

1 Liter

Kenmerken

  • Gezondheidsgevaar

Gevarenaanduiding

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Buiten het bereik van kinderen houden.Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.Voorkom lozing in het milieu.

Leverancier

Sel Chemie B.V.
Broekstraat 23, 7122 MN AAlten
info@selchemie.com

11693