Sel Wasbenzine

1 lPrijs per LT 1,55
1.55
1 l

Met wasbenzine van SEL Chemie verwijdert u eenvoudig vlekken uit uw tapijt.

  • Voorzien van een kinderveilige dop

Omschrijving

Extra informatie

Met de producten van Sel Chemie haalt u een betrouwbaar en duurzaam product in huis. Wasbenzine is een zeer brandbare vloeistof, die overeenkomstig met respect behandeld dient te worden.

Inhoud en gewicht

1 Liter

Kenmerken

  • Gezondheidsgevaar

  • Schadelijk voor het milieu

  • Ontvlambaar

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.Licht ontvlambare vloeistof en damp.Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

Buiten het bereik van kinderen houden.Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.Inademing van stof/ rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden.

11694