Een afbeelding van Sel Wasbenzine

Sel Wasbenzine

1 lPrijs per LT 1,85
1.85
1 l

Met wasbenzine van SEL Chemie verwijdert u eenvoudig vlekken uit uw tapijt.

  • Voorzien van een kinderveilige dop

Omschrijving

Extra informatie

Met de producten van Sel Chemie haalt u een betrouwbaar en duurzaam product in huis. Wasbenzine is een zeer brandbare vloeistof, die overeenkomstig met respect behandeld dient te worden.

Inhoud en gewicht

1 Liter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

  • Gezondheidsgevaar

  • Schadelijk voor het milieu

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Ingrediënten

Koolwaterstoffen, C7-C9, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale / nationale wetgeving.

Gevarenaanduiding

Gevaarlijk

Voorzorgsmaatregelen

regionale / nationale wetgeving

Buiten het bereik van kinderen houden.Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.Achter slot bewaren.

Leverancier

Sel Chemie B.V.
Broekstraat 23, 7122 MN Aalten
info@selchemie.com0543-471956

11694