Een afbeelding van HG Haarontstopper

stapelen tot

35%

HG Haarontstopper

450 mlNormale prijs per LT 23,00
10.35
450 ml

Hg haarontstopper lost verstoppingen op in de badkamerafvoer door haren, zeepresten, huidvetten en tandpasta. Het is geschikt voor de doucheput, wasbak of ligbad.

 • Lost haren op
 • 2-componentenformule
 • Verwijdert effectief haren, zeepresten, huidvetten en tandpasta
 • Veilig voor alle leidingen

Omschrijving

Extra informatie

Hg haarontstopper lost verstoppingen op in de badkamerafvoer door haren, zeepresten, huidvetten en tandpasta. Het is geschikt voor de doucheput, wasbak of ligbad.in de badkamer zijn haren de veroorzaker van verstoppingen van zowel wasbak, douche als bad. Dit wordt nog eens verergerd door zeepresten, huidvetten en tandpasta die de haren vasthouden. HG haar ontstopper is versterkt met kaliumhydroxide en lost haren snel, effectief en volledig op, alsook alle materialen die ze tegenhouden.

Hg doet wat het belooft
Hg ontwikkelt producten vanuit de gedachte dat specifieke problemen om specifieke oplossingen vragen. HG biedt daarom een ruime keuze schoonmaakmiddelen die bestaat uit specifieke en kwalitatief hoogwaardige probleemoplossers voor reiniging, onderhoud en herstel.

Gebruiksaanwijzing
Indien er water in de wasbak, douchebak of het bad staat, dit eerst zoveel mogelijk verwijderen. Giet vervolgens voorzichtig de gehele inhoud van fles 1 in de verstopte afvoer en daarna voorzichtig de gehele inhoud van fles 2. Laat het geheel minimaal 1 uur inwerken en spoel tot slot na met een ruime hoeveelheid water.

Inhoud en gewicht

1 Stuks

1x 200 ml, 1x 250 ml

Kenmerken

 • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

 • Schadelijk voor het milieu

Ingrediënten

Samenstelling

bevat o.a.: anionogene oppervlakteactieve stoffen, chloorbleekmiddelen < 5%

Gebruiksaanwijzing: 1. Indien er water in de wasbak, douchebak of het bad staat dat niet meer wegloopt, dit eerst zoveel mogelijk verwijderen. 2. Giet voorzichtig de gehele inhoud van fles 1 in de verstopte afvoer. 3. Giet daarna voorzichtig de gehele inhoud van fles 2 in de verstopte afvoer en laat het geheel minimaal 1 uur inwerken. Hoe langer de inwerktijd, des te groter de kans dat de verstopping maximaal wordt opgelost. Indien mogelijk daarom toepassen voor het slapen gaan, zodat het de hele nacht kan inwerken. 4. Spoel na met een ruime hoeveelheid water.

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
 • Schadelijk bij inslikken.
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Draag beschermende handschoenen.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.
 • Draag beschermende handschoenen en oogbescherming.
 • NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM, arts raadplegen
 • NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

Doosje rechtop vervoeren en bewaren. Flessen altijd koel, donker en rechtop bewaren.

Leverancier

HG International b.v.
P. J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere,
Nederland/Pays-Bas/Niederlande
+31 36 54 94 700+31 36 54 94 777https://www.HG.eu

697561