Dr. Beckmann Pre wash spray

500 mlPrijs per LT 6,38
3.19
500 ml

Dr. Beckmann pre-wash vlekkenspray

  • Geschikt voor bonte was, wol en zijde
  • Snelle en werkzame voorbehandeling van uiteenlopende, hardnekkige vlekken
  • Reinigt het weefsel, bleekt niet

Omschrijving

Inhoud en gewicht

500 Milliliter

Kenmerken

  • Corrosief

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt ernstig oogletsel....

Voorzorgsmaatregelen

Buiten het bereik van kinderen houden.Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

Gebruiksaanwijzing: Het product direct op de vlek aanbrengen. Maximaal 10 minuten laten inwerken. Het textiel zoals gebruikelijk wassen. Let op: Controleer de kleurechtheid en -bestendigheid vóór gebruik op een onopvallende plaats van het textiel. Raadpleeg het wasvoorschrift van het textiel vóór gebruik. Geschikt voor alle wasbare en kleurechte stoffen.

Leverancier

Benckmar B.V.

826263