Een afbeelding van HG Spray tegen zilvervisjes

stapelen tot

35%

HG Spray tegen zilvervisjes

400 mlNormale prijs per LT 41,98

vandaag

16.79
400 ml

Hgx spray tegen zilvervisjes is een uiterst effectief middel voor het bestrijden van zilvisvisjes in huis. Het heeft een langdurige werking van 4 tot 6 weken en is vlekvrij.

 • Uiterst effectief middel tegen zilvervisjes
 • 4-6 weken werkzaam
 • Vlekvrij

Omschrijving

Extra informatie

Hgx spray tegen zilvervisjes is een uiterst effectief middel voor het bestrijden van zilvisvisjes in huis. Het heeft een langdurige werking van 4 tot 6 weken en is vlekvrij.zilvervisjes in huis is een veel voorkomend probleem en kunnen voor schade zorgen. Hgx spray tegen zilvervisjes bestrijdt zilvervisjes simpel en effectief.

Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Hg doet wat het belooft
Hg ontwikkelt producten vanuit de gedachte dat specifieke problemen om specifieke oplossingen vragen. HG biedt daarom een ruime keuze schoonmaakmiddelen die bestaat uit specifieke en kwalitatief hoogwaardige probleemoplossers voor reiniging, onderhoud en herstel.

Gebruiksaanwijzing
Houd voor het bestrijden van zilvervisjes tussen kieren of naden, het slangetje van de spuitdop op de te behandelen plaats. Breng een hoeveelheid hgx spray tegen zilvervisjes aan totdat deze plaats zichtbaar vochtig is. Voor het bestrijden van zilvervisjes achter en onder kasten, koelkasten, radiatoren en dergelijke hoeft het slangetje niet worden gebruikt. Spuit van een afstand van ongeveer 20cm gelijkmatig over de te behandelen plek. Doe dit door met een zwaaiende beweging het oppervlak licht te bevochtigen.

Inhoud en gewicht

400 Milliliter

Kenmerken

 • Ontvlambaar

 • Schadelijk voor het milieu

Ingrediënten

Werkzame stoffen en gehalte:
permethrin 0,25% en tetramethrin 0,05%.

Samenstelling

Werkzame stoffen en gehalte: Permethrin 0,25%, Tetramethrin 0,05%.

Uitsluitend pleksgewijs toepassen en direct contact met voedingsmiddelen voorkomen. Niet toepassen op huisdieren en planten. De gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden. het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik. Gebruiksaanwijzing: Goed schudden voor gebruik. Het middel is bestemd voor bespuiting van kieren, naden en andere plaatsen waar zilvervisjes zich schuilhouden. Niet toepassen op plaatsen waar voedsel wordt bereid en in apparaten voor de bereiding van voedsel. Niet toepassen op oppervlaktes (zoals harde vloeren of aanrechtbladen) die schoongemaakt worden met water dat (in)direct geloosd wordt op het oppervlaktewater, om in het water levende organismen te beschermen. Houd of richt het slangetje van de spuitdop op de te behandelen plaatsen en breng een hoeveelheid aan totdat deze plaatsen zichtbaar vochtig zijn. Behandel alle schuilplaatsen achter en onder kasten, koelkasten, radiatoren en apparatuur. Nooit grote oppervlakken (wanden of vloeren) behandelen. Het middel blijft 4 tot 6 weken na de bespuiting werkzaam. Voor een goede werking tegen zilvervisjes is een zekere werkingsduur gewenst. Daarom dient men bij het schoonmaken de behandelde plaatsen zoveel mogelijk over te slaan. Controle op het effect en indien nodig herhalen van de behandeling is geboden. Roestvorming kan de sterkte van de bus nadelig beïnvloeden. Mocht de bus onverhoopt toch gaan roesten, dan wordt geadviseerd deze in te leveren bij een afvalverzamelpunt. Ruimten waarin de behandeling heeft plaatsgevonden enige tijd grondig ventileren. Niet in de container weggooien, apart inleveren.

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Bevat permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Attentie: Ter voorkoming van roestvorming de bus op een droge plaats bewaren.

Leverancier

HG International b.v.
Damsluisweg 70,
1332 EJ Almere
https://www.hg.eu

800085