HG X spray tegen vlooien

400 mlPrijs per LT 25,48
10.19
400 ml

Wilt u voorkomen dat u bij terugkomst na een vakantie door vlooien wordt besprongen? gebruik dan voor vertrek hgx spray tegen vlooien, en bestrijd vlooien en tapijtkevers direct, snel en effectief. Hgx spray tegen vlooien werkt langdurig!

  • Meer weten over veilig gebruik van bestrijdingsmiddelen? Klik hier

Omschrijving

Inhoud en gewicht

400 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk voor het milieu

  • Ontvlambaar

Ingrediënten

Werkzame stoffen en gehalte: Permethrin 0,25%, Tetramethrin 0,05%.

Gevarenaanduiding

Zeer licht ontvlambare aerosol.Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Bevat permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

Buiten het bereik van kinderen houden.Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Attentie: Ter voorkoming van roestvorming de bus op een droge plaats bewaren. Pas HGX “tegen vlooien” toe bij kieren, naden of andere plaatsen waar insecten zich schuilhouden, zoals onder of achter kasten, koelkasten, radiatoren en apparatuur. Voor de behandeling eerst goed stofzuigen, vervolgens de bus goed schudden en spuit daarna vanaf een afstand van ongeveer 20 cm gelijkmatig over de te behandelen plek tot het oppervlak licht vochtig is.

Leverancier

HG International b.v.
Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere
https://www.hg.eu

598221