Driehoek Kristal soda

600 gPrijs per KG 3,32
1.99
600 g

Driehoek Kristal Soda is een krachtige reiniger die vele toepassingen kent. Het product is extra geconcentreerd, u heeft minder nodig, voor hetzelfde resultaat.

  • Voor het ontstoppen van wastafel en gootsteen, het ontvetten van stenen vloeren en sanitair en het uitkoken van aangekoekte pannen
  • Natuurlijk schoon.
  • Klontert niet.
Al meer dan 110 jaar natuurlijk schoon.

Omschrijving

Inhoud en gewicht

600 Gram

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

Buiten het bereik van kinderen houden.Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

607562