Een afbeelding van Driehoek Vloeibare soda

Driehoek Vloeibare soda

0,73 lPrijs per LT 2,74
1.99
0,73 l

Omschrijving

  • Vloeibare soda

Inhoud en gewicht

725 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Ingrediënten

Samenstelling

Ingrediënten/Ingrédients/ Inhaltstoffe: < 5 % niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen/agents de surface non ioniques/ nichtionische Tenside, Parfums/Parfums/Duftstoffe (CITRONELLOL).

VLOEIBARE SODA kunt u o.a. gebruiken voor: Afvoer/ wasmachine (3 dopjes) Bloemenvazen (2 dopjes) Pan/ ovenschaal (2 dopjes) 725ml Altijd goed naspoelen met water. Kijk op de website www.driehoekzeep.nl voor nog veel meer toepassingen en ideeën.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.Na het werken met dit product grondig wassen.

Leverancier

The Green Soap Company
Eindenhoutstraat 28, 2012 ML Haarlem
023-5422304https://www.driehoekzeep.nlinfo@driehoekzeep.nl

793047