AH Brandspiritus 85%

1 lPrijs per LT 1,39
1.39
1 l

Ah Brandspiritus

  • Brandspiritus voor streeploos schone ramen
  • Brandstof voor rechauds en tafelbranders bij fondue en gourmet

Omschrijving

Inhoud en gewicht

1 Liter

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval (BE) of weggooien bij restafval (NL).

556832