Een afbeelding van AH Brandspiritus 85%

AH Brandspiritus 85%

1 lPrijs per LT 2,05
2.05
1 l

Ah Brandspiritus

  • Brandspiritus voor streeploos schone ramen
  • Brandstof voor rechauds en tafelbranders bij fondue en gourmet

Omschrijving

  • Spiritus

Inhoud en gewicht

1 Liter

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

  • Ontvlambaar

Ingrediënten

AH Spiritus bevat o.a. het volgende Ingrediënt: Ethanol 85%.

Samenstelling

ETHANOL DENATURED WATER BLUE COLOURING

AH Spiritus kan gebruikt worden als: Reinigingsmiddel: voor het schoonmaken van ramen, spiegels, tegels, chroom en glazuur. Afnemen met een in spiritus gedrenkte doek. Nawrijven met een zachte, droge doek. Reinigen van vette onderdelen van bijv. naaimachines, fietsen en auto's. Schoonmaken met een in spiritus gedrenkte doek/kwast of onderdeel geheel in spiritus onderdompelen. Brandstof: als brandstof voor rechaud, tafelbranders bij fondue en gourmet, spiritusprimus en kooktoestel. Volg de instructie van uw toestel. Plantenonderhoud: voor het schoonhouden van planten en rozenstruiken. Dosering 100 mL spiritus en 200 mL vloeibare zeep in 10 L water.

Gevarenaanduiding

  • Gevaarlijk
  • Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Voorzorgsmaatregelen

  • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees aandachtig en volg alle instructies op. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval (BE) of weggooien bij restafval (NL).

Leverancier

Albert Heijn B.V.
Provincialeweg 11, 1506 MA ZAANDAM, Nederland
https://www.ah.nlhttps://www.ah.beNL 0800-0305 / BE 0800-77705

556832