Voorbeeld evaluatie

De evaluatie is het startpunt voor het optimaliseren van je vervolgcampagnes. Doordat elke campagne wordt doorgemeten op dezelfde metrics, kun je de campagnes onderling gemakkelijk met elkaar vergelijken en daarmee optimaliseren.

Impressies

Impressies omvatten het aantal weergaven, oftewel hoe vaak een banner wordt weergegeven op een bepaalde web- of app-pagina. Bijvoorbeeld: 200.000 impressies.

Clicks

Het totaal aantal keer dat geklikt is op een banner. Bijvoorbeeld: 1.800 clicks.

Click Through Rate (CTR)

Het percentage gebruikers dat klikt op de getoonde banner. Dit is het aantal clicks gedeeld door het aantal impressies. Bijvoorbeeld: 1.800/200.000 *100 = 0.90%.

Conversies

Conversies omvatten het aantal (netto) add-to baskets. Dit is het aantal items van het geadverteerde merk dat is geplust in het winkelmandje, na het zien en/of klikken op de banner - de verwijderde

Conversion Rate

Het percentage conversies ten opzichte van het aantal impressies. Bijvoorbeeld: 1.200/200.000 * 100 = 0.60%.