Performance

Op deze pagina staat alle informatie omtrent het evaluatieproces van de campagnes van AH Media Services. Campagnes zijn onder te verdelen in drie categorieën: instore campagnes, online campagnes en loyalty campagnes. Elk type campagne heeft zijn eigen evaluatieproces, maar in het algemeen wordt van elke campagne het bereik gemeten en gekeken naar, waar mogelijk, het effect op conversie en sales. Klik op de onderstaande tegels voor de specifieke uitleg van de evaluatiecijfers die bij de verschillende type campagnes hoort.

Instore campagne evaluatie

De instore campagnes worden geëvalueerd op de volgende vier metrics: bereik, sales uplift, new customers en category share uplift. Klik op deze tegel voor meer informatie.

Bekijk de specificaties

Online campagne evaluatie

De online campagnes worden geëvalueerd op de volgende metrics: impressies, clicks, click through rate, conversies en conversion rate.

Bekijk de specificaties

Loyalty campagne evaluatie

De loyalty campagnes worden geëvalueerd met behulp van het RGA model, redempties en herhaalaankopen.

Bekijk de specificaties