Een afbeelding van Nurofen 200mg tablet

Nurofen 200mg tablet

48 stuks
7.69
48 stuks

Te gebruiken voor symptomatische behandeling van matige tot gemiddelde pijn zoals hoofdpijn, menstruatiepijn, kiespijn, koorts en pijn bij griep. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

  • Wij adviseren jou alleen tot aanschaf en gebruik van dit zelfzorgmedicijn over te gaan als jij goed geïnformeerd bent. Lees vooraf de bijsluiter van de fabrikant, zoals goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).
  • De informatie op ah.nl vervangt niet het individuele advies van arts, apotheker of drogist. AH biedt verwijzingen, zoals naar het CBG, als service aan. AH is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de aldaar aangeboden informatie.
  • Voor waarschuwingen en gebruiksbeperkingen zie het tabje ‘gebruik’ hieronder.
  • Er geldt voor dit product een maximum van 3 stuks per bestelling.
  • Heb je meer informatie nodig? Onze gediplomeerde (assistent-)drogisten voorzien je graag van een persoonlijk advies. Bel gratis: 0800-4040017. We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag, van 9:00u t/m 17:00u.
  • We adviseren niet verder te gaan met bestelling van dit geneesmiddel wanneer je vragen nog onbeantwoord zijn. Op http://www.thuisarts.nl/ vind je betrouwbare informatie over klachten, ziektes en geneesmiddelen.

Omschrijving

  • Nurofen 200 tablet
  • Lees voor gebruik eerst de bijsluiter. Buiten het zicht en gebruik van kinderen houden.
Doseringsvorm:
omhulde tablet

Extra informatie

Voor gebruik de bijsluiter lezen

Inhoud en gewicht

48 Stuks

Ingrediënten

Samenstelling

Werkzame stof: ibuprofen, 200, mg. Hulpstof: natrium, minder dan 1 mmol (23 mg) per dosis, Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is., sucrose, Dit middel bevat sucrose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt., croscarmellose natrium (E468), Dit is een antiklontermiddel, natrium laurylsulfaat, , natriumcitraat (E331), , stearinezuur (E570), , colloïdaal silicium watervrij (E551), , carmellose natrium (E466), , talk, Dit is een glansmiddel, acacia (E414), , titaandioxide (E171), , polyethyleenglycol 6000, , ijzeroxide (E172), .

Gebruiksinstructies: -Gebruiksbeperking: -Gebruik tijdens periode van borstvoeding zo kort mogelijk en in de aangegeven dosering. -Bij optreden huidreactie stoppen met gebruik en arts raadplegen. -Niet samen met bepaalde andere geneesmiddelen gebruiken, zie bijsluiter. -Er bestaat een risico op een nierfunctiestoornis bij uitgedroogde kinderen en jongeren. -Bij optreden maagdarmbloeding of -zweer, het gebruik stoppen. -Vermijd het gebruik bij: een infectie (zoals longontsteking of bacteriële huidinfectie), waterpokken, astma of allergische luchtwegaandoening, bij nier- of leverproblemen, systemische lupus erythematosus (SLE) of gemengde bindweefselziekte, een darmziekte (actueel of gehad), in het verleden een maagzweer had, hoge bloeddruk en/of hartproblemen.Contra-indicatie: -Niet gebruiken bij een allergie voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. -Indien bij eerder gebruik ibuprofen, acetylsalicylzuur (Aspirine) of andere soortgelijke pijnstillers last hebt gehad van benauwdheid, astma, galbulten, een loopneus of zwelling van het gezicht. -Als er sprake is van een maagzweer of maagbloeding of dit minimaal 2x hebt gehad. -Indien na eerder gebruik ooit een bloeding of perforatie in maag of darmen hebt gekregen. -Bij ernstig hart-, lever- of nierfalen. -Gedurende de laatste 3 maanden van de zwangerschap.Indicatie: Te gebruiken voor symptomatische behandeling van matige tot gemiddelde pijn zoals hoofdpijn, menstruatiepijn, kiespijn, koorts en pijn bij griep en verkoudheid, spierpijn, reumatische pijn en koorts en pijn na vaccinatie.

Leeftijdsindicatie:
vanaf 12 jaar
Dosering:
Dosering: 1-2 tabletten per keer
Max. Dagdosering: 6 tabletten (1200 mg) per 24 uur
Dosering: 4-6 uur tussen de innames aanhouden. De tabletten heel doorslikken met wat water. Bij een gevoelige maag na een maaltijd. De tabletten zijn bedoeld voor kortdurend gebruik. Gebruik de laagste effectieve dosering zo kort mogelijk om de klachten te verlichten. Raadpleeg een arts als de klachten verergeren of als gebruik langer dan 3 dagen nodig is bij jongeren tussen 12 en 18 jaar of als bij volwassenen de tabletten al 3 dagen gebruikt woorden bij koorts of 5 dagen bij pijn.

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

- Dit geneesmiddel kan maagklachten veroorzaken, vooral bij lang gebruik. Wij adviseren u voor gebruik de bijsluiter te lezen.
- Niet gebruiken als u onder controle staat bij de trombosedienst.
- Ibuprofen voor kinderen niet langer dan 24 uur gebruiken voor kinderen jonger dan 5 maanden.
- Ibuprofen niet langer dan 3 dagen gebruiken bij kinderen jonger dan 18 jaar.
- Bij volwassenen dit geneesmiddel niet langer dan 3 dagen bij koorts of langer dan 5 dagen bij pijn gebruiken zonder overleg met arts.
- Niet gebruiken bij mensen ouder dan 70 jaar.
- Niet gebruiken zonder overleg met een arts als u ook andere medicijnen gebruikt.
- Niet gebruiken zonder overleg met een arts bij hart- of vaatziekten, maag- of darmaandoeningen of een verhoogd risico hierop, astma of psoriasis.
- Niet gebruiken als u zwanger wilt worden of bij zwangerschap.
- Niet gebruiken bij een slechte nier- of leverfunctie.
- Stop direct met het gebruik bij huiduitslag of wondjes in de mond.
- Vermijd langdurig gebruik bij hoofdpijn dit kan hoofdpijn veroorzaken.

Te gebruiken tijdens zwangerschap:
Nee
Te gebruiken tijdens borstvoeding:
Mogelijk

Bewaaradvies: Buiten bereik en zicht van kinderen houden in goed afgesloten oorspronkelijke (buiten)verpakking beneden de 25 °C.Houdbaarheid: Niet meer gebruiken na uiterste houdbaarheidsdatum. Te vinden op de verpakking achter 'Niet gebruiken na' of op de doordrukstrip na 'EXP' staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.Verwijderinstructies: -

Afleverstatus:
Uitsluitend verkrijgbaar via Apotheek en Drogist (UAD)
Registratienummer:
RVG - Register Verpakte Geneesmiddelen 10674

81559