Een afbeelding van HG Kalkweg concentraat

stapelen tot

35%

HG Kalkweg concentraat

0,5 lNormale prijs per LT 15,38

vanaf maandag

7.69
0,5 l

Hg kalkweg concentraat is geschikt voor het verwijderen van kalkaanslag en kalksteen. Het product is geschikt voor kranen, badkuipen, toiletten en douchewanden en slecht sproeiende douchekoppen.

 • Sterk geconcentreerde ontkalker
 • Ook geschikt om roestvlekken, urinesteen en kopergroen te verwijderen

Omschrijving

Extra informatie

Hg kalkweg concentraat is geschikt voor het verwijderen van kalkaanslag en kalksteen. Het product is geschikt voor kranen, badkuipen, toiletten en douchewanden en slecht sproeiende douchekoppen.hg kalkweg concentraat verwijdert ook roestvlekken, urinesteen en kopergroen. En vanzelfsprekend is HG kalkweg concentraat veilig voor alle materialen die in de badkamer of het toilet verwerkt zijn, zoals chroom, roestvrijstaal, keramiek, glazuur, glas en kunststoffen.

Hg doet wat het belooft
Hg ontwikkelt producten vanuit de gedachte dat specifieke problemen om specifieke oplossingen vragen. HG biedt daarom een ruime keuze schoonmaakmiddelen die bestaat uit specifieke en kwalitatief hoogwaardige probleemoplossers voor reiniging, onderhoud en herstel.

Gebruiksaanwijzing
Afhankelijk van de graad van vervuiling moet HG kalkweg concentraat puur gebruikt worden of verdund worden met water in een oplossing tot 1:10. Breng HG kalkweg concentraat aan met een spons. Enkele minuten laten inwerken, afnemen met water en daarna afspoelen.

Inhoud en gewicht

500 Milliliter

Kenmerken

 • Corrosief

 • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Ingrediënten

Samenstelling

bevat o.a.: niet ionogene oppervlakte-actieve stoffen < 5% parfums

Dosering: Afhankelijk van de graad van vervuiling puur gebruiken of tot 1:10 verdunnen. Bij badkuipen altijd 1:10 verdunnen. Gebruiksaanwijzing: HG kalkweg vooraf uitproberen op een kleine, liefst onopvallende plaats. Opbrengen met een spons. Enige minuten laten inwerken en afnemen/ afspoelen met water. Eventueel de behandeling herhalen. Slecht sproeiende douchekoppen gedurende 30 minuten onderdompelen in HG kalkweg en nabehandelen met een borsteltje.

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Schadelijk bij inslikken.
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
 • Draag beschermende handschoenen en oogbescherming.
 • NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren.

Leverancier

HG International b.v.
P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Nederland
+31 36 54 94 700+31 36 54 94 777https://www.HG.eu

55695