Etos Kinderparacetamol zetpillen 240 mg

10 stuks
2.05
10 stuks

Etos Kinderparacetamol zetpil 240 mg bevat paracetamol. Paracetamol behoort tot de groep van geneesmiddelen met een pijnstillende en koortsverlagende werking.

 • Meer info? Bekijk hieronder de productinformatie
 • Persoonlijk advies nodig? Bel gratis: 0800-4040017. Wij zijn bereikbaar van ma t/m zo van 08.00 - 22.00.
 • http://www.thuisarts.nl/
 • Wij adviseren u alleen tot aanschaf en gebruik van een zelfzorgmedicijn over te gaan indien u goed geïnformeerd bent. De informatie op ah.nl vervangt niet het individueel advies van een arts, apotheker of drogist. Voor de volledige consumenten-informatie van een zelfzorgmedicijn, verwijzen wij u naar de bijsluiter van de fabrikant, zoals goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. AH biedt deze verwijzingen, zoals het CGB, als service aan. AH is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de aldaar aangeboden informatie. Er geldt voor dit product een maximum van 3 stuks per bestelling.

omschrijving

 • Lees voor gebruik de bijsluiter. Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

samenstelling

Elke zetpil bevat 240 mg paracetamol.

te gebruiken bij

Paracetamol wordt gebruikt bij symptomatische behandeling van milde tot matige pijn en/of koorts.

waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

Niet gebruiken bij: overgevoeligheid voor een bestanddeel van de zetpillen.

dosering

 • Het minst aantal toedieningen per dag is bestemd voor de jongste en lichtste kinderen in een bepaalde groep:
 • Leeftijd 3 maanden-1 jaar, gewicht 5,5-10 kg: zetpil 120 mg, max. 2-3 per dag.
 • Leeftijd 1-2 jaar, gewicht 10-12,5 kg, zetpil 240 mg, max. 2-3 zetpillen per dag.
 • Leeftijd 2-4 jaar, gewicht 12,5-17 kg, zetpil 240 mg, max. 3 zetpillen per dag
 • Leeftijd 4-6 jaar, gewicht 17-22 kg, zetpil 240 mg, max. 4 zetpillen per dag.
 • - Wanneer de symptomen van pijn en/of koorts weer opkomen, kan toediening herhaald worden. Echter, niet vaker toedienen dan om de 6 uur.
 • - Niet gebruiken in combinatie met andere paracetamol bevattende producten.
 • - De aangegeven dosering niet overschrijden.
 • - Bij kinderen tot 4 jaar wordt gebruik over een periode langer dan 2 dagen ontraden.
 • - Bij kinderen ouder dan 4 jaar niet langer gebruiken dan 14 dagen.
 • - Als de pijn langer dan 5 dagen of de koorts langer dan 3 dagen aanhoudt of erger wordt, of als er zich andere verschijnselen voordoen, dient de behandeling te worden gestopt en een arts te worden geraadpleegd.
 • De effectieve dagelijkse dosis mag niet hoger zijn dan 60 mg per kg per dag (tot 2 gram/dag) in de volgende situaties:
 • - Milde tot matige leverinsufficiëntie, Syndroom van Gilbert (familiaire niet-hemolytische geelzucht)
 • - Uitdroging
 • - Chronische ondervoeding
 • Toediening: de zetpil met de punt naar voren in de anus brengen. Indien u de punt van de zetpil bevochtigt met wat water vergemakkelijkt dit het naar binnen brengen van de zetpil.
 • Als u merkt of denkt dat paracetamol te sterk werkt, of juist te weinig, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Voor rectaal gebruik.

564344