Een afbeelding van Bruynzeel Vloeibare ontstopper

Bruynzeel Vloeibare ontstopper

1 lPrijs per LT 7,39
7.39
1 l

Bruynzeel cosmetic homecare vloeibare ontstopper 2 in 1 power gel verhelpt hardnekkigste verstoppingen en verwijdert haren, vet en voedselresten.

 • Ook ter voorkoming van verstoppingen
 • Easy clean formule: gieten, inwerken , doorspoelen en klaar

Omschrijving

Inhoud en gewicht

1000 Milliliter

Kenmerken

 • Corrosief

 • Schadelijk voor het milieu

 • Recyclebaar

 • The A.I.S.E. 2020 mark for companies

Ingrediënten

Samenstelling

DETERGENTEN VERORDENING (648/2004/EC);, <5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfonaten, chloorbleekmiddelen, Bevat: SODIUM HYDROXIDE.

Verwijder met lichte druk de kindveilige dop én seal en giet 250 ml Bruynzeel Vloeibare Ontstopper in de afvoer. Laat een half uur inwerken. Bij hardnekkige verstoppingen 500 ml Bruynzeel Vloeibare Ontstopper gebruiken en laat goed inwerken (ca. 2 uur). Na inwerkingstijd met voldoende warm water doorspoelen. Let op: Bruynzeel Vloeibare Ontstopper kan aluminium, metalen, verf en (niet warmtebestendig) kunststof aanstasten. Easy clean formule Gieten Inwerken Doorspoelen En klaar!

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
 • Kan bijtend zijn voor metalen.
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
 • Draag beschermende handschoenen, oogbescherming, beschermende kleding
 • NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • Achter slot bewaren.
 • - Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Leverancier

FK Europe b.v.
Geloërveldweg 17
NL-5951 DH Belfeld
+31(0)77-359 09 95info@fkeurope.nl

5941