Een afbeelding van WC-Eend Fresh discs first kiss flowers navulling

WC-Eend Fresh discs first kiss flowers navulling

72 mlPrijs per LT 79,03
5.69
72 ml

Wc eend fresh discs first kiss flowers duo navulling bevat 12 gel discs die het toilet reinigen en verfrissen bij iedere spoelbeurt....

 • Limited edition geur
 • Schone en snelle toepassing zonder direct contact met het toilet
 • Subtiel, zelfklevend en ontsmet het toilet
 • Werkt tot wel 15 weken

Omschrijving

Extra informatie

Gebruiksaanwijzing: Zorg ervoor dat het toilet schoon is. 1. KLIKKEN. Lijn de grote knop op de gelhouder uit met de gaten op de handgreep. Verwijder de dop en bewaar deze. 2. PLAATSEN. Plaats het open uiteinde van de gelhouder tegen de binnenkant van de toiletpot, op een plek waar water stroomt als je doorspoelt. 3. DRUKKEN. Houd de knop ingedrukt terwijl je de houder tegen de toiletpot duwt totdat de knop klikt en deze in het volgende gaatje zit. Niet draaien. Trek de houder recht terug om een gel disc achter te laten. PLAATS DE DOP STEVIG TERUG. Spoel het toilet om de gel disc te activeren. Na het aanbrengen kan de gel disc aantrekkelijk zijn voor jonge kinderen. Gebruik het product op een plek die voor kinderen het minst zichtbaar is. Geschikt voor septic tanks.

Inhoud en gewicht

72 Milliliter

Ingrediënten

Samenstelling

minder dan 5% Anionische oppervlakteactieve stoffen, van 15 tot 30% niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen, perfume , HEXYL CINNAMAL, LIMONENE, CITRONELLOL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, GERANIOL, CITRAL

GEBRUIKSAANWIJZING - Zorg ervoor dat het toilet schoon is. 1. KLIKKEN. Lijn de grote knop op de gelhouder uit met de gaten op de handgreep. Verwijder de dop en bewaar deze. 2. PLAATSEN. Plaats het open uiteinde van de gelhouder tegen de binnenkant van de toiletpot, op een plek waar water stroomtals je doorspoelt. 3. DRUKKEN. Houd de knop ingedrukt terwijl je de houder tegen de toiletpot duwt totdat de knop kllkt en deze in het volgende gaatje zit. Nietdraaien. 4. DOP SLUITEN. Trek de houder recht terug om een gel disc achter te laten. Plaats de dop stevig terug. Spoel het toilet om de gel disc te activeren.

Gevarenaanduiding

 • Niet van toepassing
 • 0

Voorzorgsmaatregelen

 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Na het werken met dit product … grondig wassen.
 • NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Na het werken met dit product de banden grondig wassen. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIG I FCENTRUM/arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Goed toezicht houden op jonge kinderen wanneer ze zieh in de omgeving van de wc-pot bevinden. Enkel bestemd voor gebruik in de WC-pot. Buiten bereik van kinderen houden.

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22, 3640 AA Mijdrecht
https://www.scjohnson.nl

704001