Een afbeelding van Air Wick Electrical navulling ocean & lotus

Air Wick Electrical navulling ocean & lotus

19 mlPrijs per LT 278,42
5.29
19 ml

De navulling van de elektrische luchtverfrisser van air wick creeert een heerlijk atmosfeer in je huis en verspreidt automatisch heerlijke geuren, tot wel 120 dagen lang!

  • Geeft continu en langdurig geur af in je woning
  • Kies zelf uit de verschillende verspreidingsniveaus
  • Tot 120 dagen op de laagste stand
  • Neutraliseert geuren en verspreidt het aroma van de oceaan en lotusbloemen

Omschrijving

Extra informatie

Air wick biedt verschillende parfumsystemen voor je huis elektrische geurverspreiders, freshmatic automatische sprays, geurkaarsen, en andere geurverspreiders. Onze geuren zijn al even divers als onze systemen bloemen- en fruitgeuren, verfijnde aromas, lavendel en citrus.

Inhoud en gewicht

19 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

Veroorzaakt huidirritatie.Kan een allergische huidreactie veroorzaken.Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Bevat Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes, Linalyl acetate, Alpha-isomethyl ionone, 2,4-Dimethyl-3-cyclohexene Carboxaldehyde, Coumarin, Ethyl 2,2-dimethylhydrocinnamal, Dimethyl heptenal, Delta-damascone, Isoeugenol, Methyl octine carbonate. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

609961