Een afbeelding van Dreft Ultimate care vloeibaar white

Dreft Ultimate care vloeibaar white

1,39 lPrijs per LT 7,19

Alleen in de winkel

9.99
1,39 l

Dreft helpt de kleurintensiteit van uw lievelingskleren te beschermen, was na was. Zo kun je je er lang goed in voelen!

  • Kleurbescherming technologie
  • Met natuurlijke ingredienten
  • De ultieme verzorging van uw kleding

Omschrijving

Inhoud en gewicht

24 Gebruik. 1200 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

  • Groene Punt

  • The A.I.S.E. 2020 mark for companies

Ingrediënten

Samenstelling

Ingrediënten: 5-15% Anionogene oppervlakteactieve stoffen, Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, Zeep, Optische bleekmiddelen, Enzymen, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Phenoxyethanol, Parfums, Benzyl salicylate, Citronellol, Coumarin, Hexyl cinnamal, Linalool.

1. sorteer je kleding 2. doe de gewenste hoeveelheid wasmiddel in de doseerdop (4-5kg 50ml, 6-8kg 77ml, +9kg 100ml) 3. doe de wasmiddel in het daarvoor bestemde bakje

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen.Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Leverancier

BlueSun Consumer Brands B.V.
Archimedesbaan 16 B- 3439 ME Nieuwegein Nederland
(+31) (2) 08080434

841917