Een afbeelding van Ambi Pur Tri-gel rose & lily

Ambi Pur Tri-gel rose & lily

45 gPrijs per KG 73,11
3.29
45 g

Ambipur tri-gel toiletblok rose en lily maakt gebruik van de innovatieve tri-gel technologie die er voor zorgt dat de heerlijke rose en lily geur langer blijft hangen en de wc langer schoner blijft.

  • De anti-kalk formule voorkomt de vorming van vuil en kalkaanslag
  • Het reinigend schuim zorgt voor een schoon toilet na elke spoelbeurt
  • De tri-gel laat een langdurige frisse geur achter

Omschrijving

Inhoud en gewicht

45 Gram

Kenmerken

  • Corrosief

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Ingrediënten

(www.bluesuncb.info) Ingrédients/Ingrediënten/Inhaltsstoffe/Ingredients: 15-30% Agents de surfaceanioniques/Anionogene oppervlakteactieve stoffen/Anionische Tenside/Anionic surfactants, Agents de surface nonioniques/Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen/Nichtionische Tenside/Non-ionic surfactants; 5-15% Hydrocarburesaliphatiques/Alifatische koolwaterstoffen/Aliphatische Kohlenwasserstoffe/ Aliphatic hydrocarbons; Methylisothiazolinone,Benzisothiazolinone, Parfums/Duftstoffe/Perfumes, Linalool, Citronellol, Geraniol, Citral. Bevat: Cocamide MIPA, Citronellol,Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone.

Verwijder verpakking - gooi deze in de prullenbak. Hang het toiletblok over de rand van het toilet, zodat het blok in contact komt met water bij het doorspoelen.

Gevarenaanduiding

Gevaarlijk

Veroorzaakt huidirritatie.Kan een allergische huidreactie veroorzaken.Veroorzaakt ernstig oogletsel.Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen.Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Leverancier

BLUESUN CONSUMER BRANDS, S.L.U.
Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá, Km 1,5 41500 Alcalá de Guadaira, Sevilla - Spain."
(+34) 932759642

804653