Een afbeelding van Vim Schuurpoeder citroen fris

Vim Schuurpoeder citroen fris

500 gPrijs per KG 2,50
1.25
500 g

Vim schuurpoeder is een krachtige reiniger voor het hele huis.

  • Ontvet en verfrist
  • Effectief tegen hardnekkig vuil
  • Laat een aangename frisse geur achter

Omschrijving

Inhoud en gewicht

500 Gram

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Ingrediënten

Samenstelling

Ingrediënten conform Verordening (EG) Nr. 648/2004: minder dan 5%: anionische oppervlakteactieve stof, chloorbleekmiddelen. Overige Ingrediënten: parfum (D-Iimoneen)

Gebruiksaanwijzing: het poeder op het natte oppervlak strooien, wrijven met een doek en afspoelen. Bij hardnekkig vuil, wrijven en een paar seconden laten inwerken alvorens of te spoelen. Wasmiddel voor harde oppervlakken. Niet mengen met andere producten; er kunnen gevaarlijke gassen ontstaan.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Leverancier

BRANDS & MORE B.V.
Archimedesbaan 18 J 3439ME NIEUWEGEIN NETHERLANDS
info@brands-more.nl0031 (0)85 – 0432250

722707