AH Wasmiddel wit Zeemin Cederhout

20 wasbeurten
2.79
20 wasbeurten

Ah wit wasmiddel zeemineralen en cederhout is speciaal geschikt voor de witte was.

  • Geconcentreerde unieke formule
  • Houdt wit langer wit
  • Het unieke parfum is onderdeel van de geureditie van ah
  • Schoon vanaf 20 graden celsius

Omschrijving

Extra informatie

Gebruiksaanwijzing: lees voor gebruik het was etiket. Sorteer uw wasgoed op soort en kleur. Giet de aanbevolen dosering in het wasbakje of gebruik een doseerbol. Bij gebruik van een doseerbol deze rechtop bovenop het wasgoed plaatsen.

Niet geschikt voor wol en zijde.

Inhoud en gewicht

700 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Voorzorgsmaatregelen

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Gevarenaanduidingen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Voorkom lozing in het milieu. Na het werken met dit product handen grondig wassen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval (BE) of weggooien bij restafval (NL). Bevat TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES, 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Kan een allergische reactie veroorzaken.

722666