Een afbeelding van Ambi Pur Luchtverfrisser badkamer & toilet katoen

Ambi Pur Luchtverfrisser badkamer & toilet katoen

7.5 mlPrijs per LT 492,00
3.69
7.5 ml

Onze eerste niet-elektrische luchtverfrisser voor badkamer en toilet elimineert onophoudelijk niet alleen geuren uit de lucht, maar voorkomt ook dat ze op zachte oppervlakken blijven hangen.

  • Voorkomt dat geuren blijven hangen
  • Laat een lichte, frisse geur achter
  • Elk badkamerapparaat kan 45 dagen lang gebruikt worden
  • Gebruiksvriendelijk, activeren met 1 drukknop

Omschrijving

Extra informatie

Ambi pur badkamer en toilet maakt gebruik van de unieke odour cleartm-technologie en levert tot 45 dagen lang continue frisheid, zodat uw badkamer altijd klaar is voor gasten. Ambi Pur badkamer en toilet gebruikt geen elektriciteit of batterijen, is handig en gebruiksvriendelijk, en is beschikbaar in verschillende geuren.

Inhoud en gewicht

7.5 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk voor het milieu

  • Schadelijk

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

Veroorzaakt huidirritatie.Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Kan een allergische huidreactie veroorzaken.Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Buiten het bereik van kinderen houden.BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minutenBij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke regelgeving

714681