Een afbeelding van Marcel's Green Soap Allesreiniger sandelhout & kardemom

2e

halve prijs

Marcel's Green Soap Allesreiniger sandelhout & kardemom

0,75 lNormale prijs per LT 3,99

Combineren mogelijk

2.99
0,75 l

Heerlijk in gebruik: maakt echt goed schoon rijk schuimend.

  • Eco: 100% plantaardige zeep 100% vegan 100% gerecycled flessen

Omschrijving

Inhoud en gewicht

750 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk

Ingrediënten

Ingrediënten: < 5% Anionogene oppervlakteactieve stoffen, amfotere oppervlakteactieve stoffen. Parfums LIMONENE, LINALOOL. Conserveermiddel (METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE).

Pour 30 ml in a bucket of water. Suitable for all hard surfaces. In case of doubt, try in a small corner. Can be used as refill for Marcel’s Green Soap all purpose spray. Pour 125 ml of all purpose cleaner in the spray bottle and fill up with tap water. Shake & spray!

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P103:Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.P264:Na het werken met dit product handen grondig wassen.

Leverancier

The Greensoap Company
Eindenhoutstraat 28, 2012 ML Haarlem, The Netherlands
info@marcelsgreensoap.com31235422304

678918