Een afbeelding van Marcel's Green Soap Allesreiniger sandelhout & kar

Marcel's Green Soap Allesreiniger sandelhout & kar

0,75 lPrijs per LT 4,39
3.29
0,75 l

Heerlijk in gebruik: maakt echt goed schoon rijk schuimend.

  • Eco: 100% plantaardige zeep 100% vegan 100% gerecycled flessen

Omschrijving

Inhoud en gewicht

750 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

  • Recyclebaar

Ingrediënten

Ingrediënten: < 5% anionogene oppervlakteactieve stoffen, <5% amfotere oppervlakteactieve stoffen. Parfums; LIMONENE, LINALOOL. Conserveermiddelen ( SODIUM BENZOATE).

Pour 30 ml in a bucket of water. Suitable for all hard surfaces. In case of doubt, try in a small corner.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P103:Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.P264:Na het werken met dit product handen grondig wassen.

Leverancier

The Greensoap Company
Eindenhoutstraat 28, 2012 ML Haarlem, The Netherlands
info@marcelsgreensoap.com+31 23 5422304https://www.marcelsgreensoap.com

678918