Een afbeelding van Azaron Anti muggen 50% deet spray

Azaron Anti muggen 50% deet spray

50 mlPrijs per LT 229,80
11.49
50 ml

Azaron anti-muggen verre reis spray met 50% deet.

 • Effectieve bescherming tegen muggen en teken
 • Tot 9 uur bescherming o.a. Tegen malaria en gelekoortsmug
 • Voor verre reizen

Omschrijving

 • Effectieve bescherming o.a. tegen Malaria- & Gelekoortsmug
Doseringsvorm:
Spray

Extra informatie

Azaron anti-muggen verre reis spray met 50% deet biedt tot 9 uur effectieve bescherming tegen muggen en teken. Beschermt gemiddeld 9 uur tegen steken van de meest voorkomende muggensoorten in Nederland en 8 uur tegen tekenbeten. Voor sommige tropische soorten kan de werkingsduur korter zijn, gemiddeld 4 uur bescherming tegen de gelekoortsmug of denguemug (welke o.a. Het zikavirus kunnen overdragen) en 8 uur tegen de malariamug.

Inhoud en gewicht

50 Milliliter

Kenmerken

 • Ontvlambaar

Ingrediënten

Samenstelling

Samenstelling: Werkzame stof: N,N-diethyl-m-toluamide 442,6 g/l (50% DEET, CAS 134-62-3). Bevat ook: ethanol (alcohol denat.).

Zacht en gelijkmatig op de te beschermen huid verstuiven. Voor gebruik op het gezicht: eerst verstuiven op de hand en dan aanbrengen op het gezicht. Vanaf 20-30 cm afstand op de huid sprayen. Niet vaker dan 1 maal per dag gebruiken.

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

WAARSCHUWING:
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat geraniol. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met ogen, slijmvliezen en beschadigde huid vermijden. Contact met etenswaren, kunststoffen en gelakte oppervlakten voorkomen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Spuitnevel niet inademen. Verpakking niet hergebruiken en lozing in het milieu verhinderen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
 • Bevat Geraniol. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
 • Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

De verpakking goed sluiten, niet in direct zonlicht plaatsen en droog bewaren. Verwijder: Verpakking niet hergebruiken en lozing in het milieu verhinderen.

Leverancier

Omega Pharma Nederland BV
Postbus 6612, 3002 AP Rotterdam
https://www.azaron.nl

677698