Azaron Anti muggen 50% deet spray

50 mlPrijs per LT 199,80
9.99
50 ml

Azaron anti-muggen verre reis spray met 50% deet biedt tot 9 uur effectieve bescherming tegen muggen en teken. Beschermt gemiddeld 9 uur tegen steken van de meest voorkomende muggensoorten in Nederland en 8 uur tegen tekenbeten. Voor sommige tropische soorten kan de werkingsduur korter zijn, gemiddeld 4 uur bescherming tegen de gelekoortsmug of denguemug (welke o.a. Het zikavirus kunnen overdragen) en 8 uur tegen de malariamug.

  • Effectieve bescherming tegen muggen en teken
  • Tot 9 uur bescherming o.a. Tegen malaria en gelekoortsmug
  • Voor verre reizen
  • Azaron, specialist op het gebied van insectensteken

Omschrijving

Extra informatie

Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Gevaar: licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat geraniol. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsaanbeveling: buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Spuitnevel niet inademen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Inhoud en gewicht

50 Milliliter

Leverancier

Omega Pharma Nederland BV
Postbus 6612, 3002 AP Rotterdam

Agent

Omega Pharma Nederland BV
Postbus 6612, 3002 AP Rotterdam

677698