Een afbeelding van Dr. Original Alcohol ketonatus 70%

Dr. Original Alcohol ketonatus 70%

100 mlPrijs per LT 18,90
1.89
100 ml

Voor desinfectie van harde oppervlakken. Ter bestrijding van bacterien en gisten.

  • Desinfectie van harde oppervlakken
  • Werkzame stof: ethanol

Omschrijving

Extra informatie

Uitsluitend gebruiken als middel ter bestrijding van bacterien (excl. Bacteriesporen en mycobacterien) en gisten op harde oppervlakken en in de gezondheidszorg, inclusief oppervlakken die in contact komen met eet- en drinkwaren en grondstoffen hiervoor. Het middel is een gebruiksklare vloeistof die onverdund gebruikt meot worden. Het middel moet professioneel gebruikt worden.

Inhoud en gewicht

100 Gram. 100 Milliliter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

Gevarenaanduiding

Gevaarlijk

Licht ontvlambare vloeistof en damp Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelen

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Verwijderd houden van vonken, open vuur en hete oppervlakken. - Niet roken.In goed gesloten verpakking bewaren.Uitsluiten vonkvrij gereedschap gebruiken.Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.Na het werken met dit product handen grondig wassen.BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddelijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Leverancier

OTC Medical B.V.
Markt 30, 2611 GV Delft, Nederland

120393806