Een afbeelding van Farmlight Aanmaakgel bio

Farmlight Aanmaakgel bio

1 lPrijs per LT 3,59
3.59
1 l

The Old Dutch Farmlight Bio aanmaakgel.

 • Uitgevoerd met een unieke kinderveilige EasyFill dop met schenktuit
 • Speciaal voor het aansteken van de open haard en barbecue
 • De bio aanmaakgel is biologisch afbreekbaar, is reukloos en roet niet

Omschrijving

Extra informatie

The Old Dutch Farmlight producten staan voor constante kwaliteit en een hoogwaardige samenstelling.

Inhoud en gewicht

1 Liter

Kenmerken

 • Ontvlambaar

 • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.Inhoud/verpakking afvoeren volgens nationale of regionale wetgeving.

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • volgens lokale / nationale wetgeving

Buiten het bereik van kinderen houden.Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.

Leverancier

Sel Chemie B.V.
Broekstraat 23, 7122 MN Aalten

699386