HG Tegen stinkende vaatwasser

500 gPrijs per KG 11,90
5.95
500 g

Vaatwassers kunnen minder fris ruiken, of zelfs stinken. Aanslag van vet, voedsel- en zeepresten in de afvoerleidingen, filter en rubbers zijn hier de oorzaak van. HG tegen stinkende vaatwasser neemt dergelijke vervuiling effectief weg en zorgt zo, voor langere tijd, voor een heerlijk fris ruikende vaatwasser. Bovendien bevordert het gebruik van dit product de hygiëne en een schonere vaat.

Omschrijving

Inhoud en gewicht

500 Gram. 12 Usage

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Ingrediënten

bevat o.a.: parfum: citral, citronellol, gerianol

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Bevat cineol, geranylacetaat, (R)-p-mentha-1,8-dieen, linalool, pin-2(3)-een en pmentha-1,4(8)-dieen. Kan een allergische reactie veroorzaken..

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Na het werken met dit product de handen grondig wassen.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren. Voor het beste resultaat wordt geadviseerd dit product te gebruiken zonder vaat. Gebruik zonder vaat: Doseer 4 dopjes (40 gram) poeder in de houder voor het vaatwasmiddel. Laat vervolgens de lege vaatwasser een normaal wasprogramma (circa 50 °C) geheel doorlopen. Herhalingsadvies 1x per 2 weken. Gebruik mét vaat: Doseer 4 dopjes (40 gram) poeder in de houder voor het vaatwasmiddel en leg het vaatwasblokje in de besteklade of bestekkorf. Laat vervolgens de vaatwasser met vaat een normaal programma (circa 50 °C) geheel doorlopen. Herhalingsadvies 1x per week.

Leverancier

HG International b.v.
Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere
036‑5494700https://www.hg.eu

697559