Een afbeelding van Farmlight Lampolie helder

Farmlight Lampolie helder

1 lPrijs per LT 3,49
3.49
1 l

The Old Dutch Farmlight lampolie is in Nederland, maar ook in vele andere Europese landen een vertrouwd begrip.

 • Uitgevoerd met een unieke kinderveilige EasyFill dop met schenktuit
 • Ideaal geschikt voor olie- en petroleumlampen
 • Gebruik voor zowel binnens- als buitenshuis
 • Roet niet bij juiste lontinstelling.

Omschrijving

Extra informatie

The Old Dutch Farmlight lampolie staat voor constante kwaliteit en een hoogwaardige samenstelling.

Inhoud en gewicht

1 Liter

Kenmerken

 • Gezondheidsgevaar

Lampolie alleen gebruiken in daarvoor bedoelde lampen.Instructies van de olielamp-fabrikant opvolgen.Brandende olielamp niet alleen laten.Niet drinken.P501: Inhoud/verpakking afvoeren volgens regionale wetgeving.

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
 • Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Voorzorgsmaatregelen

 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
 • GEEN braken opwekken.
 • Achter slot bewaren.
 • volgens lokale / nationale wetgeving
 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Lampen die met deze vloeistof gevuld zijn buiten het bereik van kinderen houden.P102: Buiten het bereik van kinderen houden.P405: Achter slot bewaren.

23442