Farmlight Lampolie helder

1 lPrijs per LT 2,19
2.19
1 l

The Old Dutch Farmlight lampolie is in Nederland, maar ook in vele andere Europese landen een vertrouwd begrip.

  • Uitgevoerd met een unieke kinderveilige EasyFill dop met schenktuit
  • Ideaal geschikt voor olie- en petroleumlampen
  • Gebruik voor zowel binnens- als buitenshuis
  • Roet niet bij juiste lontinstelling.

Omschrijving

Extra informatie

The Old Dutch Farmlight lampolie staat voor constante kwaliteit en een hoogwaardige samenstelling.

Inhoud en gewicht

1 Liter

Kenmerken

  • Gezondheidsgevaar

Gevarenaanduiding

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Voorzorgsmaatregelen

Buiten het bereik van kinderen houden.NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.GEEN braken opwekken.Achter slot bewaren.Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale / nationale wetgeving.

Een klein slokje lampolie - of nog maar zuigen aan de pit van lampen - kan levensbedreigende longschade tot gevolg hebben.Brandende olielamp niet alleen laten.Lampen die met deze vloeistof gevuld zijn buiten het bereik van kinderen houden.Niet drinken!

23442