Een afbeelding van HG Koffiemachine ontkalker melkzuur

stapelen tot

35%

HG Koffiemachine ontkalker melkzuur

0,5 lNormale prijs per LT 17,98

vanaf maandag

8.99
0,5 l

Hg koffiemachine ontkalker melkzuur ontkalkt alle soorten espresso- en padkoffiemachines op basis van melkzuur. Deze ontkalker werkt veilig, snel, geurloos en is volledig biologisch afbreekbaar.

 • Voor alle koffiemachines
 • Snel en veilig resultaat
 • Zorgt voor blijvend goede koffiesmaak
 • Bij regelmatig gebruik heeft het apparaat een langere levensduur

Omschrijving

Extra informatie

Hg koffiemachine ontkalker melkzuur ontkalkt alle soorten espresso- en padkoffiemachines op basis van melkzuur. Deze ontkalker werkt veilig, snel, geurloos en is volledig biologisch afbreekbaar. Bij regelmatig gebruik van HG koffiemachine ontkalker blijft de koffie lekker smaken, behoudt het apparaat zijn snelheid en gaat het espresso- of padkoffiezetapparaat jaren langer mee. Dit product is goed voor 4 tot 5 keer ontkalken.

Hg doet wat het belooft
Hg ontwikkelt producten vanuit de gedachte dat specifieke problemen om specifieke oplossingen vragen. HG biedt daarom een ruime keuze schoonmaakmiddelen die bestaat uit specifieke en kwalitatief hoogwaardige probleemoplossers voor reiniging, onderhoud en herstel.

Gebruiksaanwijzing
Giet 125 ml HG koffiemachine ontkalker melkzuur in het water reservoir en vul dit aan tot 750 ml water (6 keer verdund). Wanneer het water reservoir kleiner is dan 750 ml, doseer dan 100 ml van de HG ontkalker in het water reservoir en vul dit aan met water tot 600 ml (6 keer verdund). Laat deze oplossing 10 minuten inwerken. Zet vervolgens het apparaat aan en laat de vloeistof voor de helft doorlopen. Doe het apparaat uit en laat het product 10 minuten inwerken en laat vervolgens de rest van de vloeistof doorlopen tot het reservoir geheel leeg is. Spoel na de behandeling het apparaat tenminste 3 keer door met schoon leidingwater. Plaats bij het een padkoffiezetapparaat eventueel eerst een padhouder met een gebruikte koffiepad in de machine. Zo worden hier eventuele kalkresten in opgevangen. Hierdoor kan er een mogelijke verstopping van de uitstroomopening voorkomen worden.

Inhoud en gewicht

500 Milliliter

Kenmerken

 • Corrosief

Gebruiksaanwijzing: Giet 125 ml product in het waterreservoir en vul dit aan met water tot 750 ml (6x verdund). Wanneer het waterreservoir kleiner is dan 750 ml, doseer dan 100 ml in het waterreservoir en vul dit aan met water tot 600 ml (6x verdund). Laat deze oplossing 10 minuten inwerken. Zet vervolgens het apparaat aan en laat de vloeistof voor de helft doorlopen. Doe het apparaat uit, laat het product 10 minuten inwerken en laat daarna de rest van de vloeistof doorlopen tot het reservoir geheel leeg is. Spoel na de behandeling het waterreservoir goed om, vul het daarna met schoon leidingwater en laat vervolgens het apparaat minimaal 3 keer met alleen water werken zodat er geen kalkresten of nasmaak achterblijft. Plaats bij padkoffiezetapparaten eventueel eerst een padhouder met een gebruikte koffiepad in de machine, zodat eventuele kalkresten hierin opgevangen worden. Op deze manier kan een mogelijke verstopping van de uitstroomopening worden voorkomen. Indien na toepassing niet alle kalkaanslag is verdwenen, de behandeling herhalen. Verbruik: 125 of 100 ml per ontkalkingsbeurt afhankelijk van het volume van het waterreservoir van het espresso- of koffiepadapparaat. 1 fles is voldoende voor 4 of 5 behandelingen.

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • Bijtend voor de luchtwegen.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Draag beschermende handschoenen en oogbescherming.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Fles rechtop vervoeren en bewaren.

Leverancier

HG International b.v.
P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere,
Nederland/Pays-Bas/Niederlande
+31 36 54 94 700+31 36 54 94 777https://www.HG.eu

852808