AH Toilet reinigingsdoekjes vochtig

40 stuks
1.69
40 stuks

Ah vochtige toiletreiningsdoekjes reinigen het toilet in een handomdraai.

  • Voor een gemakkelijke en sneldrogende reiniging
  • 100% hygienisch

Omschrijving

Extra informatie

Gebruiksaanwijzing: na gebruik kunnen de reinigingsdoekjes worden doorgespoeld in het toilet. Maximaal drie reinigingsdoekjes per spoelbeurt. Sluit na gebruik het pakje om uitdroging te voorkomen.

Let op! Niet geschikt voor persoonlijke verzorging.

Inhoud en gewicht

40 Stuk

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt huidirritatie.Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval (BE) of weggooien bij restafval (NL).

847900