Een afbeelding van HG Afvoerstankverwijderaar

stapelen tot

35%

HG Afvoerstankverwijderaar

500 gNormale prijs per KG 12,70
6.35
500 g

Hg afvoerstankverwijderaar laat eenvoudig een stinkende afvoer in de keuken of badkamer weer lekker ruiken.

 • Reinigt en ontgeurt
 • Zelfwerkend, in 30 minuten stankvrij
 • Voor 10 behandelingen

Omschrijving

Extra informatie

Hg afvoerstankverwijderaar laat eenvoudig een stinkende afvoer in de keuken of badkamer weer lekker ruiken. De afvoer in de keuken of badkamer kan gaan stinken doordat vervuiling zich afzet tegen de wand. HG afvoerstank verwijderaar verwijdert deze vervuiling grondig. Zo verdwijnt de geur en ruikt de afvoer weer fris. Het product is goed voor 10 behandelingen.

Hg doet wat het belooft
Hg ontwikkelt producten vanuit de gedachte dat specifieke problemen om specifieke oplossingen vragen. HG biedt daarom een ruime keuze schoonmaakmiddelen die bestaat uit specifieke en kwalitatief hoogwaardige probleemoplossers voor reiniging, onderhoud en herstel.

Gebruiksaanwijzing
Doseer 50gr (5 dopjes) korrels van HG afvoerstankverwijderaar direct in de afvoer. Laat dit een half uur inwerken en spoel vervolgens grondig en ruim na met heet water. Indien er gemorst wordt met het product, dit direct verwijderen met water. Gelieve niet het product gebruiken wanneer de vaatwasser actief is. Hierdoor worden de korrels vroegtijdig weggespoeld, wat de werking negatief beinvloedt.

Inhoud en gewicht

500 Gram

Kenmerken

 • Corrosief

Ingrediënten

Samenstelling

bevat o.a.: zuurstofbleekmiddel > 30% parfums

Gebruiksaanwijzing: Spoel de afvoer eerst door met heet water. Doseer vervolgens 80 gr (8 dopjes) korrels direct in de afvoer. Laat dit een half uur inwerken en spoel vervolgens grondig na met ruim heet water.

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Draag beschermende handschoenen en oogbescherming.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
 • NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.

Leverancier

HG International b.v.
P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Nederland/Pays-Bas/Niederlande
+31 36 54 94 700+31 36 54 94 777https://www.HG.eu

847496