HG Afvoer stank verwijderaar

500 mlPrijs per LT 9,90
4.95
500 ml

Afvoeren kunnen gaan stinken doordat vervuiling zich afzet tegen de wand! HG afvoerstank verwijderaar verwijdert de vervuiling die deze stank veroorzaakt grondig, waardoor de afvoer weer fris ruikt.

  • Reinigt en ontgeurt
  • Voor 10 behandelingen
  • Zelfwerkend, in 30 minuten stankvrij

Omschrijving

Inhoud en gewicht

500 Gram

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

  • Corrosief

  • Brandbevorderend (oxiderend)

Ingrediënten

bevat o.a.: zuurstofbleekmiddel > 30% Parfum: Limonene

Gevarenaanduiding

Kan brand bevorderen; oxiderend.Schadelijk bij inslikken.Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.Draag beschermende handschoenen en oogbescherming.

Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren. Doseer 50gr (5 dopjes) korrels van HG afvoerstank verwijderaar direct in de afvoer. Laat dit een half uur inwerken en spoel vervolgens grondig en ruim na met heet water. Indien er gemorst wordt met het product, dit direct verwijderen met water. Gelieve niet het product gebruiken wanneer de vaatwasser actief is. Hierdoor worden de korrels vroegtijdig weggespoeld, wat de werking negatief beïnvloedt.

Leverancier

HG International b.v.
Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere
036‑5494700https://www.hg.eu

847496