Een afbeelding van Dettol Allesreiniger power & fresh original

2+2

gratis

Dettol Allesreiniger power & fresh original

1,5 lNormale prijs per LT 2,73
4.09
1,5 l

Dettol Power & Fresh Allesreiniger zorgt voor een perfecte hygiëne in het hele huis. De driedubbele werking verwijdert gemakkelijk vet, voedselresten en vuil.

  • Dettol allesreiniger voor perfecte hygiëne
  • Driedubbele werking: Verwijdert vet, voedselresten en vuil
  • Laat een zichtbare glans achter
  • Frisse geur

Omschrijving

Inhoud en gewicht

1.5 Liter

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

  • Groene Punt

Ingrediënten

Samenstelling

Ingrediënten: niet-Ionogene oppervlakteactieve stoffen.

Buiten het bereik van kinderen houden. Niet geschikt voor persoonlijk gebruik. Gebruiksaanwijzing: Naspoelen is niet nodig met uitzondering van oppervlakken waar het product onverdund gebruikt wordt of op oppervlakken die in contact komen met voedsel. Onverdund: Op een vochtige doek of direct op het oppervlak aanbrengen. Oppervlak naspoelen. Niet geschikt voor gelaagde vloeren, hout, stoffen, tapijt, staal, koper en messing.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Op een droge koele plaats.

Leverancier

RB Nederland
Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp,
+31 (0)23 558 4500https://www.dettol.nl

844975